Boerenzwaluw Wild

Geschiedenis

1975

In dit jaartal werden er nog 300 000 boerenzwaluwen waar genomen.

2002

In 2002 worden er slechts tussen de 20 000 en 30 000 boerenzwaluwen geteld 

2019

De eerste boerenzwaluw werd waargenomen op 14 februari in Henegouwen, wat wel zeer vroeg is, maar niet geheel onverwacht. Over gans het land kwamen er geleidelijk enkele vroege vogels binnen, maar de grote thuiskomst was vooral op 16 maart. Ieder jaar zien we door de opwarming een verschuiving in dagen waardoor niet alleen de grote intrede  maar ook de eenzame verkenners steeds vroeger voorkomen.  

2021

Door de steeds uitdrukkelijker aanwezige klimaatsopwarming, zien we soms ook tijdens achtergebleven boerenzwaluwen. De grootste aantallen trekken nog steeds naar Afrika maar het is niet uitgesloten om tegenwoordig ook in de winter ze waar te nemen;

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Vlucht

Biotoop

Nestplaats

De boerenzwaluw heeft zijn nest altijd in stallen, schuren, garages, schoorstenen gebouwd, zolang hij maar steeds in de buurt van de mens blijft. Hij is niet schuw en vaak in zijn nest te aanschouwen. Enkel om de klei te kunnen verzamelen om het nest te bouwen verlaat de boerenzwaluw zijn nest. De klei wordt met de snavel opgepikt om vervolgens het nest te kunnen metselen.

Voeding

Door zijn grote wendbaarheid in de vlucht zijn zwaluwen in staat om snel en veel vliegende insecten te eten.  Boerenzwaluwen behoren tot de beste natuurlijke insectenverdelgers, een paartje boerenzwaluw met een nest jongen verorbert namelijk in het broedseizoen circa 1.000.000 insecten.

Leefwijze

De boerenzwaluw is een typische trekvogel die zijn winter doorbrengt in Afrika, van de Sahara tot Congo en zelfs in Zuid-Afrika. Eénmaal de lente weer in onze streken is keert de boerenzwaluw terug naar Europa om te broeden. Gemiddeld doen boerenzwaluwen er 30 tot 50 dagen over om de oversteek te maken. Onderweg nemen ze wel een 10 tot 20 dagen rust, maar meestal leggen ze toch makkelijk 450 kilometer per dag af. 

Voorkomen

Uit tellingen blijkt dat het slecht gaat met de boerenzwaluw, op termijn van bijna 30 jaar is de populatie gedecimeerd. Er zijn ieder fluctuaties maar er is zeer zeker sprake van een gestage achteruitgang. De belangrijkste oorzaak hier ligt in het verdwijnen van insecten. Meer en meer mensen stellen zich hiervoor vragen en denken nostalgisch aan de zomers dat de elektriciteitskabels vergeven zaten van de zwaluwen. Deze bekende ambassadeur van het zogenaamde boerenlandschap heeft een grote aantrekkingskracht waardoor de achteruitgang voor vele reacties zorgt.

Bedreiging

De belangrijkste oorzaak voor de sterke achteruitgang van de boerenzwaluw ligt hem in het verdwijnen van insecten. Er is geen voedselaanbod meer waardoor de jongen niet meer de kracht hebben om zich te ontwikkelen. 

Bescherming

Tuininrichting