Baal-Berith

Planten

Bomen

Den

De den en dan bij uitbreiding zoals we hem nu kennen als kerstboom is de heilige boom gewijd aan Baal-Berith, die men ook wel de heer van de den noemde.