Hazelmuis

Nest

In een dicht begroeide bosrand met struwelen, bramen, klimop en bosrank maken ze net onder het bladerdak een nest. De gewone nesten zijn al moeilijk te vinden, maar de winterslaap-nesten zijn nog veel vakkundiger gekozen om in alle veiligheid te kunnen overleven.

Winternesten worden ook vaak gemaakt in nestkasten voor vogels gemaakt. Soms worden deze met de ingang naar de boom gehangen, enkel bestemd voor de muizen, zodat vrijwilligers ze in de winter kunnen tellen.

Voeding

Tijdens hun zoektocht, al klimmend en klauterend als kleine aapjes, vinden hazelmuizen vruchten, bloesems en enkele insecten. Het zijn ook vaak deze open geknaagde noten of pitten die hun aanwezigheid verraad.