Kalender

Dagen

In het verleden ook bij de godsdiensten was er sprake van geluk-en ongeluksdagen. Zo bijvoorbeeld heb je woensdag die in het teken staat van Wodan, en daardoor een echte geluksdag was bij de Germanen. Na de kerstening waren het dan wel weer vooral die dagen die omgevormd werden naar ongeluksdagen, zo werd woensdag plots de dag waarop Judas zijn verraad pleegde op Jezus.

Ook door de impuls van astrologie werd er bepaald wat een geluk- of een ongeluksdag zou kunnen zijn. En dan is er natuurlijk ook de combinatie van de dag samen met een nummer waardoor er een associatie wordt gelegd. Het bekendste voorbeeld hiervan is natuurlijk vrijdag de dertiende.  

Weken

Maanden

Jaren

Eeuwen