Vliegenzwam

Geschiedenis

Noors

Berserkers

In de oude Noorse saga's werden de heldhaftige roekeloze krijgers 'Berserkers' al beschreven. Sommigen gaan er vanuit dat deze krijgers zich zonder angst of pijn in de strijd gooiden door een roes die opgewekt werd door het gebruik van de vliegenzwam. De vliegenzwam lijkt plausibel voor de periode en de streek, echter is ondanks alle geschreven informatie over de berserkers nooit sprake geweest van een vliegenzwam. Een bekend theoloog Sauel Ödmann heeft den link gelegd tussen het gedrag van deberserkers en het ritueel gebruik van de sjamanen uit Siberië. Hiervan is het wel bekend en bewezen dat ze de vliegenzwam als roesmiddel gebruikten, met de bedoeling hallucinaties op te wekken en het gevoel te creëren dat men kan vliegen. 

Pro

 • vliegenzwam werd reeds 7000 voor de vikingen in Azië al gebruikt
 • stoffen maken proefdieren/mensen ongevoelig voor gevaren

Contra

 • het gebruit wordt nergens vermeld in de nochtans beknopte saga's
 • werking van vliegenzwam varieert vaker naar vreugde/rust en zelfs duizeligheid en isolatie 

Noors

 • veelvuldig gebruik bij krijgers/berserkers
 • sjamanistische werking

Odin

 • beruchte roekeloze Berserkers
 • zonder angst of pijn ten strijde

Symboliek

Signatuurleer

Werking

Enkel bij een hoge dosis is de vliegenzwam dodelijk, deze werking kan wel geheel of gedeeltelijk vermeden worden door lang te koken.  Door de hoed te drogen wordt de werking van muscimol versterkt, waardoor de receptie van zenuwen en angst afgeremd worden.

Inhoud

 • zenuwgiffen
 • hallucinogene stoffen
  • bufotenine
  • muscimol
 • iboteenzuur (rode kleur hoed)

Muscimol

 • bindt zich aan bepaalde zenuwcellen
 • remt de zenuwwerking
 • beïnvloed zicht en gehoor-zintuigen
 • veroorzaakt macropsie
 • roestoestand

Macropsie wordt lokwel het Alice-in-Wonderlandsyndroom genoemd, doordat men dingen veel groter gaat inschatten. Het ligt ook aan de basis van de legende dat kabouters in de vliegenzwam zouden wonen. Het gebruik van de vliegenzwam zou van de gebruiker zelf een soort van kabouter maken.

Inhoud

De vliegenzwam bevat zenuwgiften en hallucinogene stoffen zoals bufotenine en muscimol. Bufotenine kan bij toediening psychoses veroorzaken, terwijl muscimol het zenuwstelsel beïnvloedt en euforie, lichtheid maar evengoed onwerkelijke belevingen kan veroorzaken.

Kunst

Gebruik

Fantasie en magie