Border

Een border is een smalle strook planten in de tuin die in de meeste gevallen de bedoeling heeft een haag of omheing af te scheiden van het gazon. Deze kan, afhankelijk van de tuinindeling, echter ook andere elementen van elkaar scheiden of een appart op zichzelf staand geheel vormen. Vaak wordt een border kronkelig aangelegd om een speels element te zijn naast de rechte hagen, maar het kan ook een zichtafleider zijn om uw tuinbeeld te veranderen.  

 

Voordelen

  • meer biodiversiteit
  • bepaalt sterk het karakter van de tuin
  • structuur verhogend effect

 

Nadelen

  •  onderhoud