Wortel

Wortelvlieg

Kenmerken

Bescherming

  • Plaats uw moestuin steeds zo dat deze zich in een open ruimte bevindt. Wortelvliegen bevinden zich tijdens koude of killere dagen graag in de bescherming van hagen en struiken.
  • Wanneer u wortelen teelt onder insectengaas verwijder deze, wanneer uw wenst te wieden, dan in de voormiddag op de moment dat de wortelvlieg het minst actief is.
  • Voorkom scheuren en wonden bij wortelen, opdat de geur de wortelvlieg zal aantrekken