Humus

Kenmerken

  • vormt reservoorraad aan voedingsstoffen
  • regelt waterhuishouding