Gardening

Geschiedenis

16de eeuw

De 16de eeuw is een kantelpunt in de geschiedenis van de tuinarchitectuur. Het is vanaf dit moment dat planten niet alleen nuttig moeten zijn in de zin van eetbaar of geneeskrachtig. Er bestond een belangstelling voor sierplanten en dan vooral de zeldzame en exotische onder hen. Deze werden vaak gebruikt als uiting van macht, maar even goed waren het kostbare geschenken binnen de elite. In Europa zien we zo bijvoorbeeld dat de tulpenbol veelvuldig circuleert binnen de gegoede kringen als teken van vriendschap maar ook als statussymbool.

Soorten

Kindvriendelijke tuin

Bij de meeste gezinnen is de tuin slechts een tiental jaren erop voorzien om een veilige en avontuurlijke speelplaats voor kinderen te zijn. Wanneer we doordacht onze tuin aanleggen, hoeft het niet zo te zijn, dat wanneer de kinderen groter worden, we onze tuin helemaal moeten herinrichten. Beter is het de tuin te laten evolueren samen met uw kinderen, en dit zo dat hij later, wanneer er kleinkinderen komen, hij perfect aangepast is aan deze leeftijdscategorie.

Zo kan een zandbak transformeren naar een moestuin voor de kinderen, dan weer naar een kruidentuin voor uzelf, om dan weer terug te keren naar een zandbak. Slechts met kleine aanpassingen kan men dus voldoen aan de eisen van de kleineren en aan uw eigen verwachtingen of ideëen.

Kenmerken

 • avontuurlijk
 • veilig
 • gevoel van privacy
 • werking op de zintuigen

Privacy

Heel vaak gebeurt het dat ouders alle speeltuigen daar te instaleren waar er een goede controle vanuit bijvoorbeeld de keuken of de woonkamer mogelijk is. Veel vaker gaan we dn zien dat de kinderen bewust of onbewust daar gaan spelen waar er nu net geen zicht op de activiteiten bestaat. het is dus voor alle partijen het best, om uw kinderen het gevoel te geven dat ze buiten het oog van de ouders kunnen ravotten, maar dat uzelf door kleine doorzichten of laagtes in structuren wel de veiligheid kan blijven garanderen. Een struik naast een zandbak of speelhuisje kan de indruk geven dat ze verstopt zitten, maar zal voor volwassen net laag of smal genoeg zijn, om toch maar een oogje in het zeil te kunnen houden.

Een kindvriendelijke tuin biedt vooral de gelegenheid om ongestoord te doen waar je zin in hebt.

Prairietuin

Een prairietuin is van zichzelf al een milieuvriendelijke tuin omdat deze gebasseerd is op het natuurlijk evenwicht en proces van de grasvlakten. Men gaat dus als het ware een eigen pampas, steppe of Amerikaanse prairie aanleggen in de tuin. Wanneer men zowel bij aanleg als onderhoud dezelfde regels hanteert als de natuurwetten op deze plantengemeenschappen dan kan men op zeer korte tijd een zelfregulerend en duurzaam geheel bekomen. Met zelfregulerend wordt aangegeven dat de planten zelf gaan uitzaaien of vermeerderen, zonder dat één soort de algemene bovenhand neemt, maar het betekent ook dat bemesten ,water geven en bestrijdingen op geen enkel moment nodig zijn.
Een prairietuin bevat buiten grassen ook veel bollen en zomerbloeiers, zodat een gans jaar met een minimum aan onderhoud van zijn pracht kan genoten worden. 

Kenmerken

 

Voordelen

 • Een minimum aan onderhoud
 • Zelfregulerend, dynamisch maar duurzaam
 • Huisvestiging van Fauna
 • Rijk aan kleuren en vormen
 • Verlucht en voedt de bodem
 • Overal toepasbaar
 • Sterke groei en compact geheel voorkomt groei wilde planten

Nadelen

Opmerkingen

 • De grondbedekking(lava, kiezels) tussen de planten, bestaat vaak uit materiaal dat niet altijd past binnen een ecologisch concept
 • Verschillende plantensoorten zijn niet inheems maar worden door hun toegevoegde waarde ook opgenomen in ecologische tuinen

 

Tuinontwerp

 • een prairietuin kan alleen maar ten volle tot zijn recht komen wanneer deze wordt aangelegd in volle zon of halfzon. Halfzon betekent dat deze planten mee kunnen genieten van de warme middagzon.
 • De plantdichtheid is hoger dan in een gewone vaste border. Door de eerder verticale groei van de planten is het nodig een 9 tot 12 planten per m² te zetten.
 • Gebruik alleen maar planten die zo diep wortelen dat ze geen veredere bemesting of bewatering nodig hebben. Dit betekent een beperkt sortiment soorten, maar deze soorten hebben vele variëteiten, zodat de uiteindeijke keuze vrij groot is.
 • Men kan een prairietuin opbouwen in lagen maar tracht steeds te grote groepen te vermijden en meng uw soorten zoveel mogelijk door elkaar.

Onderhoudtips

 

Lavasteen

 • Voorkomt uidroging en dichtslaan van de grond.
 • Voorkomt onkruidgroei
 • Door het opslaan van warmte en het creëren van een eigen microklimaat beschermt deze korrel de planten beter tegen de vorst
 • Levert mineralen
 • Kan vanwege zijn herkomst geen volledig ecologisch product genoemd worden

Rotstuin

Ondanks een oubollige reputatie gaan  rotstuinen een oergevoel opwekken dat bij iedere bezoekers hetzelfde is. Er ontstaat een verbondenheid met de aarde doordat er teruggegaan wordt naar het bassisgevoel van de mens en de aarde met niets ertussen. Voor vele mensen lijkt het vaak een tuin met stenen en planten zonder enige logica of visie bij de aanleg. Het is echter net deze eenvoudige combinatie van materialen (stenen en planten) die het net moeilijk maakt om geen fouten te maken. Meermaals zien we rotstuinen waar er teveel of verkeerde roststructuren gebruikt worden, of worden er de verkeerde planten gebruikt. Het gevaar schuilt er in dat het ene meer andacht krijgt dan het andere, waardoor er een onevenwicht bekomen wordt, dat niet overeenstemt met de rust en soberheid die we bij echte rotstuinen wel ontdekken.
 

Kenmerken

 • combinatie planten met stenen ( rotsen )
 • brengt rust en eenvoud
 • aanwezigheid van water

Geschiedenis

19de  eeuw

Alpineplanten worden door als souvenirs meegebracht door bergbeklimmers die deze uit de gehele wereld verzamelen en verdelen onder de aristocraten. Deze gebruiken ze dan weer als unieke stukken die ze graag etalleren om hun vermogen aan de buitenwereld te kunnen tonen. 

Geografisch

Verenigd Koninkrijk

Hier is er al heel vroeg een soort van rotstuinen op te merken, ook al was dit niet direct intensie ervan. Het is namelijk zo dat er steenblokken werden op elkaar gestapeld zodat zij de grenzen van een landgoed aangaven. Op de karakteristieke muren kwam al gauw plantengroei, zoals varens en mossen tot start, waardoor ze een indirect een voorbeeld werden voor andere moderene tuinen.  

Tuinontwerp

De aanleg van een rotstuin is gebonden aan enkele regels, die indien ze strikt gehouden worden, het uitzicht en onderhoud sterk gaan verbeteren.

 • kies steeds de meest zonnige plaats
 • selecteer zorgvuldig uw stenen elementen
 • breng verschillende niveaus en structuren aan

Stadstuin

Kenmerken

 • onderhoudsvriendelijk
 • verbergen van nutstuigen
 • wintergroene volumes

Onderhoudsvriendelijk

 

Verbergen

Belangrijk in een stadstuin is het optimaliseren van het doorzicht in de tuin. Nog belangrijker dan dit is vaak het beperken van het zicht op toestellen, vuilnisbakken, fietsrekken enzomeer.  Een doordachte plaatsing van heesters en hagen zal zichtlijnen creëren, die de aandacht zullen schenken aan belangrijke elementen, maar evengoed de aandacht zullen afleiden.

Alternatieve soorten

Vele verschillende manieren van tuinaanleg en onderhoud kunnen mits kleine doordachte aanpassingen perfect passen in een ecologische visie. Tevens zijn er vandaag de dag verschillende  moderne vormen van tuinieren die vanwege hun recente aanpak naar biodiversiteit of ecologie een verdere bespreking verdienen.

Geveltuin

Geveltuinieren is een vorm van begroeiing plaatsen die langsheen het verticale gedeelte van het huis doorgroeien. Hierbij gaat men dus klimplanten zetten die al met hun wortels in de vaste grond of in een plantenbak staan. De voorzorgen bij aanleg of het onderhoud liggen in sterk verband bij wijze waarop deze planten groeien. Men gaat dus het onderscheid in  groei tussen de verschillende soorten moeten bekijken om daarop uw keuze te basseren. 

Tegeltuin

Tegeltuinieren wordt aanzien als een van de vele manieren om stedelijk gebied een groen karakter mee te geven. Het is eigenlijk niet veel meer dan het wegnemen van een tegel waarbij men de vrijgekomen plaats gaat benutten als standplaats voor planten. Dit is de reden waarom men vooral dan in grotere steden hiervan een nieuwe tuintrend gemaakt heeft. Wanneer u meer landelijk woont is dit echter geen excuus om het niet bij u thuis te proberen.
Afhankelijk van de plaatselijke gemeentelijke reglementering is de grootte van uw tegeltuin beperkt. Indien u een andere zijde neemt dan de straatkant zijn de mogelijkheden wel groter.

Tegeltuinieren omvat meer plantensoorten dan alleen maar klimplanten, maar kies wel steeds sterke planten( voor een minder gunstig stadsklimaat), die eveneens over een goeie wortelgroei beschikken ( vanwege de beperkte plaats).  

Baktuinieren

Om voor structuur en verticale vormen te zorgen in kleinere tuinen, of in kleinere kamers in tuinen, zoals een terras of een voortuin wordt er heel vaak gebruik gemaakt van plantenbakken. Door te wissellen met formaten en vormen kan men een speels of net een heelstrak effect creëren waardoor de gehele ruimte beplant lijkt. Door niet alleen te gaan selecteren met planten, maar ook met de vorm en de kleur van de bakken of potten kan men een heel eigen sfeer meegeven.

Voordelen

 • transportabel
 • budgetvriendelijk
 • beperkt in omvang
 • arbeidbesparend

Nadelen

 • beperkt in plantenkeuze
 • regelmatige watergift
 • regelmatige voedingsgift

Transportabel

Vanwege het feit dat men de plantenbakken al of niet met behulp van wieltjes kan verplaatsen, kan men de zone regelmatig aanpassen aan het seizoen of de eigen smaak. Wil men eerst de kruiden zo dicht mogelijk bij de keuken, maar moeten deze later aan de kant voor een tuinfeest dan kan men perfect alles veranderen.

Zaktuinieren

In vele tuincentra zijn er van vele verschillende leveranciers zakken verkrijgbaar die men aan de muur kan bevestigen. Op deze manier kan men in etages tuinieren zonder veel plaats te verliezen. We kunnen er vorstgevoelige planten in zetten en deze dan bij de eerste vorst makkelijk binnen brengen. Het heen en weer zeulen met plantebakken en potten wordt hiermee vermeden. Anderzijds gaat de kwaliteit van het materiaal er voor zorgen dat winterharde planten ook buiten kunnen overleven zonder dat de zakken er schade van zouden ondervinden. 

voordelen

 • compact opbergbaar
 • vorstbestendig
 • makkelijk transporteerbaar

kenmerken

 • recycleerbaar
 • uitstraling
 • vorstbestendig

nadelen

 • beperkte plantenkeuze
 • arbeidintensief
 • hoge aankoopwaarde