Magische planten

Teelt

Kruiden planten of zaaien met de bedoeling hun magische krachten te verkrijgen doe je steeds tijdens het eerste of laatste kwartier.

Oogsten

Kruiden oogsten doe je of bij valavond, de moment dat dag en nacht van elkaar scheiden, of tijdens de nacht en de meeste magische krachten verkrijg je door dit te doen bij volle maan. Tijdens het oogsten zien we vaak rituele en merkwaardige gebruiken. Zo waren er de druiden die zich in witte gewaden hulden om met gouden sikkels de maretak te oogsten. Bij vele natuurvolkeren zien we dat oogsten met ijzeren gereedschap eigenlijk steeds werd vermeden. 

Hou bij het oogsten de kruiden in de linkerhand en kijk achteruit of recht in de wind. Praat tegen de planten wanneer je knipt of snijd en getuig uw respect, wanneer er plantendelen op de aarde vallen laat deze dan steeds liggen als offer en kringloop. 

Bomen

Es

De aanwezigheid van een es rondom een huis is een perfecte begrenzing en obstakel voor heksen waardoor zij uw eigendom nooit zullen betreden. Ook het bezit van een essentak of een trosje gevleugelde vruchten beschermt jou tegen hun onheil. Echter geld deze beschermende functie enkel in het Noorse geloof en zoals zo vaak veranderde dit naar het andere uiterste na de opkomst van Christelijk geloof. Plots  werd deze Noorse goden-boom de favoriet van de heksen in de hoop zo natuurlijk een einde te stellen aan de rituelen en verafgoding omtrent de es door de heidense stammen. Deze haat tegenover de oude religies ging zo ver dat er verteld dat de gekende heksenbezems gemaakt werden uit essenhout en dat indien er geen knoppen klaar zitten in mei de heksen deze hebben afgegeten op hun weg naar de Walpurgis-bijeenkomsten.  

Es Plantlore

  • Noorse wereldboom 
  • Noors geloof = heilig/bescherming
  • Katholiek = profaan/demonisch

Kruiden

De meeste kruiden beschikken over een geneeskrachtige werking en worden daardoor vaak met magie in verband gebracht. Bij de Angelsaksen waren er 9 kruiden die als heilig aanschouwd werden, en die dienden als bescherming tegen kwade invloeden. Men droeg ze als amulet bij zich, hing ze aan de deur of verwerkte ze in tovermiddeltjes. Sommige kruiden werden ook toegepast omwille van hun hallucinogene eigenschappen. Zo gebruikten heksen brouwsels van bijvoorbeeld absinthalsem om hun klanten ontvankelijker te maken. 

Tijm

Tijm staat sterk in relatie met heksen en de dood, het werd ook verwerkt in een zalf waardoor feeën konden zien.

Venkel

Venkel is bekend als een uitstekend middel tegen heksen en verjaagt boosaardige krachten, waarbij venkelzaadjes in de sleutelgaten van behekste huizen worden gestopt Op midzomernacht wordt venkel als geluksbrenger aan het dak opgehangen.

Venkel Plantlore

  • geluksbrenger
  • verjaagt boosaardige krachten

Tijm Plantlore

  • feeën-zalf
  • sterke relatie met heksen en dood