Berk Tuin

Geschiedenis

Oudheid

 

Middeleeuwen

 

1990

1990 was tot 2024 het jaar met het vroegst startende berkenpollenseizoen. Hier zagen we in eerste instantie een warme maand januari, en warme maanden februari en maart, terwijl april dan eerder normaal was. Vooral de warme maand januari zorgde al voor een hoge concentratie pollen in maart, maar doordat het in april matig was, bleef het berkenpollenseizoen duren tot begin mei. 

2024

Dit jaar beginnen de berken al in bloei te komen vanaf half maart, dit door de uitzonderlijk warme maanden februari en maart. Doordat ook eind maart nog warm en droog is is de berkenpollenconcentratie heel hoog en is er flink wat hooikoorts. Dit alles heeft natuurlijk met de klimaatopwarming te maken en dan zeker in 2024 halen alle maanden records binnen vanwege de warmte.

Berkenpollen

Bij zeer zacht en droog weer komen veel berken tegelijkertijd in bloei en blijven de pollen ook in de lucht hangen. Bij regelmatige neerslag zorgen ze voor minder problemen doordat ze uitspoelen. Gemiddeld gezien duurt het berkenpollenseizoen 35 dagen, maar de laatste jaren blijft het rond de 3weken, wat er voor zorgt dat het minder uitgerekt is, maar dat de plots hoge concentratie wel voor meer klachten zorgt. We spreken dus van jaren met veel meer piekdagen in de hooikoorts.

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Franse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Plantlore

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek

Kenmerken

kenmerken
hoogte 20-25m
bloeitijdstip
bloemkleur
blad
inhoud
geur
smaak

bloeiwijze :

Typisch bij een berk zijn de lange, cilindervormige, hangende katjes. De bladontplooiing en de start van de bloei verloopt vrijwel gelijk

blad :

groeiwijze :

Vindplaats

 

Standplaats

De berk stelt zeer weinig eisen aan de ondergrond, meest ideaal is een leembodem met een goede waterhuishouding, maar zelfs op droge duinen is hij terug te vinden. Een berk is een typische pioniersboom wat betekent dat in een braakliggend stuk hij vaak één van de eerste bomen zal zijn. Het bladerdek van een berk laat nog vrij veel licht door, wat ervoor zorgt dat er nog onderbegroeiing kan blijven bestaan.

Teelt

zaaien :

stekken :

scheuren :

 

Onderhoud

 

Oogst

 

Bewaren

 

Gebruik

uitwendig

inhoud

inwendig

Geneeskracht

aandoening behandeling

Inhoud

Verzorging

 

Huishouden

 

Tuinontwerp

 

Aanleg

 

Insecten

 

Soorten

 

Verwante soorten

 

Meer info

Bezoeken :

 

Boeken :

 

Sites :