Cradle 2 Cradle

Bij Cradle 2 cradle gaat men het hergebruik van materiaal uit de tuin of uit het huis toepassen. We gaan afvalmateriaal of dingen die we niet langer nodig hebben recupereren en een andere functie geven. Onze eigen creativiteit wordt hierbij aangesproken en het resultaat is dus steeds afhankelijk van het materiaal, het verwachtte doel en onze eigen inspiratie. We gaan de afvalberg verminderen door zogenaamd afval een plaats te geven in onze tuin. Dit kan verschillende doelen hebben zoals bijvoorbeeld een kunstobject, een plantensteun of bodembedekker.

Bij kringlooptuinieren gaan we er dus voor zorgen dat zoveel mogelijk producten in onze tuin aanwezig blijven. Ondanks het hergebruik in onze tuin blijft het echter het belangrijkste dat afval te voorkomen beter is dan recycleren. Een combinatie van oud en nieuw materiaal kan ook natuurlijk, denk dan bijvoorbeeld aan een betonijzer dat samen met enkele palen een perfecte loofwal kan vormen.

Basisprincipes

 • vermijd uitvloeiing of vervuiling bij verwering of omzetting
 • zoek steeds naar een multifunctionalteit in uw creaties ( een houtwal net iets breder maken zodat er nestplaats komt )
 • hou rekening met de natuurlijke verwering en tolereer de beperkte levensduur van uw ontwerp 

Geen enkel materiaal is goed of fout, het gaat erom waar en hoe je het gebruikt

Tips

 • combineer oude met nieuwe materialen
 • maak een eigen unieke tuin/ wees creatief geen copycat

Combineer

Maak niet alleen combinaties met verschillende materialen, maar ook met zowel oude als nieuwe dingen. Boord een grindpad af met oude dakpannen of de resten van uw raamtabletten.

Uniek

Niemand wilt een tuintje zoals tien in een dozijn, maar wel eentje met een eigen karakter en persoonlijkheid. Natuurlijk is het goed om inspiratie te zoeken, maar gebruik ook uw eigen verbeelding, tenzij je een tuintje wenst zoals diegene waar Pinterest of Instagram mee vol staan.  

Steen

Stenen worden in een tuin teveel gebruikt als betredingsmateriaal. Dit terwijl er hiervoor vele andere waterdoorlatende materialen bruikbaar zijn. Men vindt het in iedere tuin wel in de vorm van klinker in een pad, of als afboordingen. Na afbraakwerken kan men echter zowel de stenen als de funderingslaag een andere functie in de tuin geven. In sommige gevallen kunnen er verouderings- of verweringstechnieken gebruikt worden zodat men een geheel ander uiterlijk aan dit product kan geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van zure melk op stenen zuilen om bij deze mosgroei te bevorderen. Indien men de stevigheid van een steensoort verder wenst te gebruiken kan men ze ook als zitbank of kruidenbak een tweede leven geven.

Metaal

Hout

Levend of dood hout maakt één van de belangrijkste onderdelen uit van uw tuin. Een tuin die beschikt over de nodige oppervlakte zonder één of meerdere bomen  getuigt van weinig ecologisch inzicht en gerichtheid naar de toekomst. Toch is net het feit, dat het voor veel mensen te lang duurt om ten volle van een boom te genieten, het perfecte excuus om er geen te planten. De aaneenschakeling van tuinen in onze Westerse wereld geeft ons echter een oppervlakte weer die hoger ligt dan de oppervlakte van de aanwezige natuurreservaten en-of parken. Net daarom is het des te meer nodig om uw eigen tuin te aanzien als een klein onderdeel van één groot natuurreservaat en dient men dan ook aanplantingen te doen die op langere termijn een voordeel bieden aan de biodiversiteit.

Bewerkingen

De levensduur van uw hout, en dan voornamelijk bij het gebruik van palen, kan men drastisch verlengen door er de schors van af te doen. Steunpalen bijvoorbeeld worden best op deze wijze behandeld, alsook stappalen in belevingstuinen. Het hout zal door de afwezigheid van schors veel minder vocht openemen of vasthouden zodat het verrotingsproces enorm vertraagd wordt.
Wenst men echter het omgekeerde en de karakteristieke aanwezigheid van zwammen op dood hout te verkrijgen, dan kan men best het geheel (stam + schors) enige tijd in water onderdompelen of laten drijven, tot wanneer hij volgezogen is. 

Soorten

Dood hout

Dood hout leeft is een veel gebruikte uitdruking in de bosbouw en in openbaar groen. Omwille van de grote impact op het biologisch leven en de mogelijkheid tot kleinschalig gebruik, is de toepassing in de kleinere tuinen zeker mogelijk.
Door de cyclus van hout op deze manier volledig rond te maken biedt men verschillend diersoorten en planten maar ook zwammen kansen om aan hun leven te beginnen.
In de bosbouw spreekt men van liggend en staand dood hout. Liggend dood hout betekent dat men in een bepaald mate afgevallen takken of omgevallen bomen laten liggen en de kans geeft om verder te rotten. Bij staand dood hout gaat men een afgestorven boom niet zomaar omzagen maar laat men het verteringsproces zijn cyclus vervolmaken. Beide vormen van dood hout beiden verschillende voordelen aan organismen die de aanwezigheid van hout nodig hebben als voedsel of als schuilplaats. Liggend dood hout bijvoorbeeld biedt een schuilplaats voor amfibieën en insecten in de eerste verottingsfase. Wanneer het hout verder aangetast is door schimmels en zwammen zal het een voedingsbron zijn voor larven van verschillende keversoorten. Er zijn nog tal van andere voordelen, belangrijk is echter te onthouden dat in iedere fase van vertering of verotting andere organismen baat hebben bij het aanwezig blijven van liggend dood hout. Staand dood hout geeft spechten de nodige nestplaats, en tondelzwammen een voedingsbodem en standplaats.      

Houtsnippers

Na het snoeien kunnen men het snoeihout hergebruiken in de tuin om een takkenwal te maken, maar wanneer men over een hakselaar beschikt kan men het ook versnipperen.

Snipperhout kan men om verschillende redenen gebruiken als bodembedekker.

gebruik

 • uitdroging van de bodem voorkomen
 • onkruidgroei tegengaan
 • activering van het biologisch leven

voordelen

 • Geen snoeiafval
 • Arbeidsbesparend
 • Economisch ( geen containerpark bezoek, subsidies)

nadelen

 • Verteringsorganismen veroorzaken het eerste seizoen een hogere meststofbehoefte.

takkenwal

Een takkenwal in de tuin is biedt verscheidene voordelen aan het dierenleven in zijn omgeving. Het is een broedplaats voor de kleinere vogels, een overwinteringsplaats voor egels en nog zoveel meer. Insecten kunnen er zich verschuilen en ook verschillende zwammen hebben hier een voedingsbron.

Het vraagt niet veel tijd of plaats om een takkenwal aan te leggen. Het biedt de mogelijkheid om van het groter snoeiafval af te geraken en kan dienst doen als zicht en/of windbreker. Het onderhoud van een takkenwal beperkt zich tot het jaarlijks aanvullen met nieuw snoeihout. Indien het voor u wat speelser mag zijn, kan men zich ook toeleggen op het bouwen van een wigwam, een zitbank of een doolhof.

houtwand

Een houtwand neemt minder plaats in als een takkenwal, maar bezit daardoor ook minder functies. Door het ineenvlechten van takken gaat men eigenlijk niet veel meer dan een zichtbreker creëren. Het biedt een oplossing als omheining, maar niet als schuiloord voor andere tuinbewoners. Indien men de plaats bezit zou men steeds moeten trachten deze te combineren met een takkenwal. Het hergebruik van snoeiafval kan echter alleen maar gemotiveerd worden. Het esthetisch aspect van een houtwand is dan ook belangrijker dan bij een takkenwal. 

In een
gesloten kringloop bestaat er niet
zoiets als
afval

tuinbeelden

Indien uw eigen creativiteit en inspiratie van hoog niveau is, kan men er zich op toe leggen beelen te maken vanuit snoeihout. Met een kettingzaag met carvingblad kan men heel precies werken. Deze handeling wordt vanwege de grote veiligheidsrisico's echter beter aan vakmensen overgelaten. Men kan wel met een zaag de grote structuurlijnen van uw beeld bepalen en uitwerken. Details kan men later zelf uitwerken met een handmatige carvingsset. De afwerking en polijsting is ahankelijk van de soort hout en de geplande levensduur. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een wegrottende boom nog voor zijn laatste jaren een extra functie als tuinbeeld mee te geven. Hierbij moeten we het beeld zelf niet veel beschermen aangezien het toch samen met de boom zal verdwijnen. Anderszijds kan men vanuit een dikke tak vertrekken, hieruit een mooi beeld maken en dat met de gepaste natuurlijke middelen beschermen zodat we er vele jaren later nog van kunnen genieten. 

stronkenwal

Wanneer een tuin wordt gerooid om nieuwe aanplantingen te kunnen aanvatten, wordt meestal al het hout verzaagd of verhakseld. De stronken worden uitgefreesd of uitgegraven. Deze stronken hebben voor de meesten geen verder nut en belanden dan ook vaak op het containerpark. Ze kunnen echter een belangrijke voordeel bieden in het leven van insecten en amfibiëen. Stronkenwallen hebben in ecologische tuinen hierdoor al de bijnaam gekregen van'Vliegend Hertenhotel'. Dit omdat zij bij de levenscyclus van dit bedreigd insect een belangrijke functie uitoefenen.

Metaal

Metaal in de tuin wordt veelal gebruikt om steun te bieden aan planten die windgevoelig zijn of die dienen te hechten.
Het kan echter ook dienst doen als frame voor een snipperwand of decoratie aan een tuinmuur.

De inspiratie of de noodzaak van het moment zullen steeds bepalen wat de juiste functie zal worden. Momenten van nood zijn vaak een startpunt geweest voor nieuwe ideëen. Laat u daarom nooit beperken in een uitvoering en creëer zoals u het zelf wenst.

Snipperwand

Door gebruik te maken van een snipperwand gaan we ervoor zorgen dat klein snoeiafval of bladafval rechtstreeks kan verwerkt worden in de tuin. We kunnen deze plaatsen als wind-of zichtbreker, of bij het creëren van kamers in de tuin. Ons snoeiafval dient niet meer in de compostbak verwerkt te worden en biedt eveneens een schuilplaats voor insecten en vogels. Het gebruik van het metaal is zoals altijd bij hergebruik, afhankelijk van het aanwezige materiaal. Gebruik steeds materiaal dat niet kan roesten of behandel het daartegen, maar voorkom wel altijd dat er uitspoeling optreedt in de bodem.