Halsbandparkiet Wild

De halsbandparkiet is zo één van die exoten waarmee men een haat/liefderelatie heeft. In de meeste gevallen zijn ze door roekeloze burgers uitgezet met de bedoeling een beetje meer kleur en leven in de saaie stadsparken te krijgen. De in eerste instantie kleine populaties werden dan ook geapprecieerd, maar net zoals bij vele exoten kwam er een punt waarbij de impact op de inheemse natuur negatief werd, maar de populatie niet meer te reduceren viel. Mocht er in de eerste fase direct gereageerd zijn en de populatie volledig weggenomen, dan was er ook geen verdere impact. Nu is de populatie zo groot dat het economisch en ecologisch niet meer doenbaar is om ze uit onze natuur weg te nemen. 

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Halsbandparkieten zijn verzot op fruit, bessen en zelfs op de bloesems van bomen. 

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting