Wisteria

 
 

Snoei

Blauweregen vormt steeds bloemknoppen op de kortloten, dit zijn de korte zijtakken die op de gesteltakken staan. De vele lange scheuten die voor de sterke klimkracht van deze plant zorgen, brengen nauwelijks bloemen voort. Om in de lente een rijke bloei te verkrijgen op de kortloten, gaan we op het einde van de zomer alle scheuten van dat jaar tot op een 20 cm. inknippen. Deze drastische ingreep zorgt ervoor dat de plant geen energie meer in groei gaat steken, maar wel in de bloemknoppen voor volgend jaar. Wanneer we de gesnoeide scheuten kort na de winter nogmaals inknippen, wordt de groei verder afgeremt, zodat de bloei rijker zal zijn en de groei enigszins beperkt. Om het karakter van de klimplant toch te behouden, kan men er steeds voor kiezen enkele scheuten te laten uitgroeien, of slechts licht in te knippen, tot wanneer de gewenste vorm verkregen is.