Gille Du

De ene spreekt over een nimf de andere duidt Ghille Du aan als een mannelijke fee. Waar iedereen het over eens is, is het feit dat het een eenzame bosbewoner is. Meestal is hij te vinden in de berkenbossen, van waaruit hij, goed gecamoufleerd door mos en takken de wouden rondom beschermt.

Met zijn donkere haren en wild voorkomen, lijkt hij niet de meest sympathieke persoon om tegen te komen in een bos, toch blijkt hij vaak verloren gelopen reizigers en kinderen op de juiste weg te helpen. De meeste ontmoetingen dateren van eind de 18de eeuw, en later bleef het beperkt tot enkele zeldzame passages. Men zou hieruit kunnen afleiden dat de legende gebaseerd is op een effectief levend persoon, maar we weten al langer dat ook echte legendes kunnen verdwijnen wanneer mensen er niet langer geloven.   

Etymologie

Het woord 'Ghillie' komt van het Schotse Gaelic 'gille', wat staat voor knecht of dienaar. Deze knechten deden dienst als 'jachtopziener' en moesten zich zo verkleden dat ze opgingen in het landschap of het bos. 

De Ghillie Suit

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren het de militaire scherpschutters die ook gebruikt maakten van camouflage vergelijkbaar met de vroegere jachtopzieners. Vandaag staat een Ghillie Suit dus synoniem voor een camouflagepak.