Knotten

Werkwijze

Afhankelijk van de boomsoort en het beoogde resultaat kan men bomen om de 3 tot wel 7 jaar knotten. Langer wachten geeft vele ingescheurde wonden aan de stam en maakt het knotten op zich alleen maar moeilijker. 

Aanplant knotbomen

Neem mooie rechte takken van gelijke dikte, maar probeer toch voor een boom minstens 10cm. te hebben. Deze moeten 2 à 3 meter zijn om vervolgens zeker een halve meter in de grond te zitten. Let hierbij wel op om de vaak gemaakte fout van ze omgekeerd in de grond te zetten, niet te maken. De sapstroom is steeds zo ingesteld om in de juiste richting te blijven werken. Snij onderaan in het gedeelte dat in de grond komt ook enkele lengtestrepen in de bast. Hier worden er vanuit het wondweefsel nieuwe wortels gedifferentieerd. Snij alle zijtakken af, deze hebben totaal geen zin en verdrogen alleen maar om vervolgens weer poorten te zijn voor ziektekiemen. Omwille van de sterke ondergrondse groei en de sterke van de stam zijn steunpalen niet nodig.

Soorten

  • Els
  • Populier
  • Zomereik
  • Wilg

Meer info

Websites

  • www.goedgeknot.be