Kushtaka

Etymolgie

Vrij vertaald betekent Kushtaka land-otter-man. 

Geschiedenis

Geografisch

Onze Otter-man komt voor in de verhalen van de Zuid-Oost Alaska inheemse volkeren Tlingit en Tsimshian. Net zoals het leefgebied van de otter betrekken alle verhalen zich rondom het water, zowel grote rivieren, moerassen en oceanen.

Kenmerken

Zoals de vertaalde naam al aangeeft is de Kushtaka een samensmelting van een otter en een man. In sommige verhalen kan hij zich transformeren in meerdere otter-soorten terwijl het in andere legenden beperkt blijft tot één soort. Nog in andere verhalen en tekeningen bestaat hij uit een bovenste deel als otter en onderaan met benen als een mens.  

Ze communiceren met elkaar door het typische otter-gefluit, namelijk drie tonen, één hoog-één laag-één hoog.

Leefwijze

We zien zeker bij dit wezen een zeer dubieus bestaan, zo worden ze aanzien als moordenaars van scheeplui in het ene verhaal en net vredelievende redders van drenkelingen. Zoals aangegeven gaat het steeds om slachtoffers op en rond het water, maar er worden dan ook bijvoorbeeld verdwaalde mensen van onderkoeling geholpen. 

Wanneer het gaat over zijn heldendaden zien we telkens het gebruik van illusie, zo gaat hij steeds verdwaalde mensen en drenkelingen motiveren door zich te transformeren in de familie of geliefden van het slachtoffer. Maar ook omgekeerd zal hij het slachtoffer transformeren in een kushtaka zodat hij niet langer onderhevig aan de koude temperaturen of zodat hij makkelijker uit het water zal geraken.

Zoals al aangegeven gaan de legenden niet altijd over heldendaden, maar ook verraderlijke moordpartijen en listige tactieken. Zo imiteren ze het gehuil van een baby om ongeruste vrouwen naar het water te lokken. Daar worden te vrouwen vermoord en in stukken gescheurd, of ze worden getransformeerd in een kushtaka om zoals als partner voor hun ontvoerder door het leven te gaan.

Bestrijden of verjagen

Zoals de meeste dieren en wezens heeft de kushtaka schrik van vuur en blaffende honden, maar ook koper en urine zouden helpen.

Moraal

We zien in het ganse verhaal van de kushtaka een dubbele moraal, die op zich wel ietwat wetenschappelijk kan bewezen worden. We weten dat otters het gezelschap van mensen opzoeken en misschien daardoor ook wel drenkelingen gemotiveerd hebben en aangetoond hebben waar er land was. Tevens kunnen ze door een sympathie opwekkend geluid de aandacht opeisen en kan het wel gebeurd zijn dat mensen daardoor uitgegleden zijn aan de oevers.
Anderzijds neemt de otter hier ook deels de rol van de wolf over als afschrikking voor jonge kinderen. Zo zal de kushtaka door moeders gebruikt zijn om kinderen te waarschuwen voor de gevaren rondom water.

Kunst