Thor

Thor is de Scandinavische benaming voor de Germaanse god Donar, en is misschien wel de meeste gekende Noorse god. Kenmerkend is zijn bijl, die later zou veranderen in een hamer in de linkerhand en een heel sterk reuze-rechterhand. Gedurende duizenden jaren wordt hij wel steeds afgebeeld in zijn wagen die aangetrokken wordt door een span met bokken. Mjolnir, de hamer van Thor gebruikt hij om de mensen te beschermen tegen de reuzen. Telkens wanneer hij deze wegwerpt, ontstaat er een bliksem, om daarna als een boemerang weer terug te keren naar zijn meester.

Geschiedenis

Links :

1700 jaar voor Christus, Thor of voorganger

aanbeden god met bijl, fallus en dierenstaart

 

Rechts :

2020 Thor zoals afgebeeld in de Marvel-films

typische hamer 

Kenmerken

In de eerste voorstellingen zien we Thor afgebeeld met een bijl en bokkehoornen, ook wordt hij vaak met wielen of rijwagens gezien. De beperkte geheime tekening van Thor is niets meer dan een wiel en een bokkenkop. In de Edda van Snorri Sturluson wordt Thor voornamelijk Wagen-Thor genoemd en zien we ook attributen als ijzeren handschoenen en een krachtgordel, maar wordt de bijl vervangen door een hamer. 

Symboliek

Vruchtbaarheid

Doordat onweersregens in verband staan met een goeie oogst staat Thor in relatie met vruchtbaarheid en is zijn zegen bij huwelijken belangrijk. Van het Thrymliedlied in de Edda leren we dat huwelijken werden gesloten door een bijl in de schoot van de bruid te leggen.  In afbeeldingen bij huwelijkszegeningen zien we Thor steeds met fallus en bijl naast het bruidspaar.