Winter

Opruimen

Het is een algemeen ingeburgerde fout om een soort van winteropkuis te doen in de tuin. Wacht hiermee tot na de laatste koudeprik en het zal je niet alleen tijd en energie besparen, maar ook het leven van vele tuinbewoners makkelijker maken.

  • een mooi winterbeeld ( rijm op de grashalmen)
  • een natuurlijke isolatielaag voor de planten
  • verhoogde overlevingskans voor de overwinteraars 
  • minder groen/snoeiafval na de winter

Bescherming

Soms gaat het voorkomen dat ondanks verwoede pogingen onze tuin te bevolken met inheemse planten, we toch over een aantal exotische exemplaren beschikken die vorstgevoelig zijn. Behalve deze in volle grond is de kans groot dat deze planten in potten op ons terras staan. De vorstgevoeligheid en het risico op beschadiging wordt daardoor des te hoger en is bescherming van zowel pot als plant belangrijk. Indien we over de plaats beschikken, is het steeds veel beter uw planten naar binnen of naar een serre te verhuizen. Daar is beschadiging door vorst, uitdroging of verotting veel kleiner, aangezien we de planten hier veel beter kunnen controleren  dan wanneer ze ingepakt buiten blijven staan.  
Bedenk dat koude in slechts weinig gevallen de grote oorzaak is, waardoor planten de winter niet doorkomen. Door een juist gebruik van materiaal, afhankelijk van de plantensoort, de pot, en de voorspelde vorstperiode, kunnen andere facoren beperkt worden.

Basisprincipe

Isoleren is enkel nuttig wanneer de vorstperiode beperkt is, en wanneer uw grond in de pot of bodem nog over voldoende warmte beschikt. Het is dus de bedoeling de aanwezige warmte beter te bewaren en te isoleren van de koude lucht. Het heeft dus geen zin om tijdens de vorst nog vlug uw planten te gaan isoleren. Een toevoeging van warm compostmateriaal kan dan wel aan de plant gebracht worden, om daarna de geproduceerde warmte te gaan isoleren. Hierbij is de kans op verotting wel hoog en dit kan dus, enkel en alleen beperkt toegepast worden, of wanneer er geen bovengrondse plantedelen meer zijn.