Eder-Mother

Geografisch

Denemarken

In de Deense folklore gaat het verhaal dat wie om 12 uur op midsummer-nacht onder een vlierstruik staat, de elfen koning met zijn gevolg zal zien langskomen. 
Specifiek in Denemarken geloven of geloofden mensen dat er in de vlier een wezen schuilt, genaamd Hyldemör. Deze Vlier-moeder zou zich steeds wreken wanneer de vlier beschadigd wordt.  Ook wordt steeds afgeraden om beweegbare meubels van vlierhout te maken. Een gruwelijk sprookje hierover is het verhaal van een kindje dat per ongeluk werd neergelegd in een wieg uit vlierhout gemaakt. Hyldemör begon hierdoor het kindje aan de benen te trekken en te mishandelen tot het uit het huis werd gesleurd. 
Hyldemör is de Scandinavische variant van de Elder-Mother, en zou eigenlijk aan de basis liggen van deze legende. Hyldemör, Hildemoer en Hilda het zijn allemaal verwijzingen naar Hulda. Overal in Scandinavië staan vlieren op belangrijke plaatsen, en spreekt men met een zeker ontzag voor de bomen, waarvan mensen geloven dat ze steeds een mysterieuze geschiedenis met zich meedragen. In een gerechtshof te Kopenhagen is er het vermoeden dat elfen 's nachts binnendringen om de dossiers te bekijken om zo te voorkomen dat er enige schade aan een vlier zou aangebracht worden.