Odin

Geschiedenis

Mesolithicum

Het mesolithicum is de periode net na de laatste ijstijd, en is de laatste periode van de jager-verzamelaars, en is vooral van toepassing in de Noordelijkere streken waar de ijstijd bepalend was. Deze middensteentijdperiode verdween algemeen, wanneer de volkeren zich gingen vestigen en overgingen tot echte landbouw.  Op het rotsplateau van Litsleby in Zweden, zien we een groot figuur met een speer die of Odin zelf is, maar misschien ook een andere god op wie de later Odin gebaseerd is.

Links :

1700 jaar voor Christus, Odin of voorganger

aanbeden god met speer 

 

Rechts :

2020 Odin zoals afgebeeld in de Marvel-films

typische ooglap, speer en rode mantel

Kenmerken

Draupnir

Berserkers

Berserkers zijn krijgers gewijd aan Odin die in totale razernij op het slagveld tekeer gingen. Een compleet gebrek aan angst of pijn en het blijven bevechten an een al lang verslagen vijand doen vermoeden dat deze berserkers in een andere werkelijkheid verkeerden. Er worden momenteel een 4 factoren genoemd die tot deze vorm van extase gezorgd kunnen hebben, waarbij er twee gaan over het gebruik van planten en paddestoelen. Deze worden dan ook uitgebreider besproken dan de andere.

  • Hallucinogene stoffen verkregen uit vliegenzwam
  • Hersenaandoening zoals Blind Rage Syndrome
  • Inname van bilzenkruid
  • Trance door meeslepende dans en muziek

 

 

Planten

Kruiden

Alant

  • heeft 'Odinsoog' als volksnaam
  • verwijst naar de Noorse 'Alvader'

Meer info

Bezoeken

  1. https://www.vitlyckemuseum.se/en/world-heritage-tanum/the-rock-carvings-at-litsleby/