Boerenzwaluw Lore

Geschiedenis

Symboliek

In het volksgeloof in onze streken, maar ook ver daarbuiten in de overwinteringsplaatsen nemen boerenzwaluwen een belangrijke plaats in. Een boerderij of een huis waar zwaluwen komen nestelen zou beschermd zijn tegen blikseminslagen. Wanneer een koppeltje niet terugkeert dan is het huis niet langer gevrijwaard van het kwaad en zal het spoedig afbranden. Zelfs een vallend nestje is in sommige streken al voldoende om het huis te koop aan te bieden. 
Ook landbouwers die per ongeluk of met intentie een nest vernietigen zouden door de rampspoed getroffen worden, een slecht oogst of ziek vee zijn de mogelijke consequenties. De boerenzwaluw kon dus in het verleden maar ook nu nog steeds duidelijk op veel ontzag en eerbied rekenen.

één zwaluw maakt de lente niet

Signatuurleer

Kunst

Literatuur

Films en televisie

Fantasie en Magie