Spitten

Spitten is een techniek waarbij men de grond gaat omdraaien d.m.v. een spade zodat we het organisch materiaal kunnen omwerken. Te vaak echter wordt jaarlijks de grond in de moestuin omgespit, en dit vanuit een verkeerde traditie en onwetenheid. Het bodemleven namelijk bevindt zich slechts in de bovenste 10 cm. van de bodem. Indien we deze belangrijke zone jaarlijks gaan omdraaien, dan gaat er teveel energie verloren om dit leven steeds te gaan herstellen. Gebruik met andere woorden spitten slechts alleen om een onbewerkte zone zo te gaan bewerken zodat we een juiste bodem gaan creëren.

Voordelen

  • goede diepe beworteling 
  • goede drainage
  • luchtige bodem
  • inwerking van mest

Nadelen

  • weinig ergonomisch 
  • verstoring biologisch leven