Hooikoorts

Geschiedenis

Klimaat

Het spreekt voor zich dat het huidige klimaat, de verstoorde neerslagzones, stijgende temperaturen ook het voorspellen van de hooikoortspieken bemoeilijkt en beïnvloedt. Hoge temperaturen zullen ervoor zorgen dat relatief veel bomen in bloei komen, en zo hoge pollenconcentraties  teweegbrengen. Doordat het niet of weinig regent zullen deze pollen niet uitvloeien en in de lucht aanwezig blijven. Tijdens een droog en warm voorjaar zal je op zich een korter hooikoortseizoen hebben, maar wel één met veel hogere concentraties en dus meer en stevigere klachten. 

Plantensoorten

Berk

Bij berk zien we de laatste jaren dat het pollenseizoen door het droge en warme voorjaar verkort verloopt, maar hierdoor geraakt de concentratie net veel hoger. Een normaal berkenpollenseizoen duurt 35 dagen, maar de laatste jaren eerder 21 tot 24 dagen, maar dan ook met veel meer piekdagen. We krijgen dus veel vaker te maken met dagen waarop er per kubieke meter enkele honderden pollen aanwezig zijn in de lucht.

Es

Vanaf half maart komt de es in bloei te staan, niet dat dit problematisch hoeft te zijn, want de es staat gekend als matig allergeen. Wat wel voor klachten kan zorgen is het feit dat de es tegelijkertijd in bloei komt met de berk en dat hierdoor de es als extra trigger kan zorgen voor de heel hoge concentraties in het pollenseizoen.
Het feit dat de es weinig gekend is als hooikoortsboom komt deels ook wel doordat alle aandacht steeds naar de berkenpollen gaat. Er is nog te weinig kennis over de impact van de essenpollen op de mens. Alleszins zien we door de combinatie van beide bomen heel veel piekdagen optreden.