Wilde bloemen

Bermdecreet

Bermen vormen voor vele dieren een plant een laatste schuilplaats alvorens een drukke weg of gebied te kunnen oversteken. Het is een uitwijk en verzamelplaats langsheen kanalen, spoorwegen, snelwegen en zo verder.  De verspreiding van algemene soorten maar ook bedreigde soorten fauna en flora komt in het gedrang mochten we deze veilige havens door een slecht beheer vernietigen.

Door het beheer af te stemmen en streng op te volgen met het 'Bermdecreet' is de biodiversiteit in de bermen al sterk toegenomen. Dit decreet is zeer bondig maar volledig uitgeschreven waarbij het gebaseerd op volgende principes.

  • niet maaien voor 15 juni
  • geen pesticiden gebruik

Door deze regels nauwgezet op te volgen krijgt de natuur in en rondom de bermen meer kans op overleven en verspreiden. Een berm die in eerste aanleg voornamelijk uit grassen bestaat gaat transformeren naar een bloemenrijke berm. Deze voedingsrijke zone trekt dan weer veel insecten die op hun beurt ten prooi vallen aan de grotere roofdieren.

   

 

Acties

Verenigd Koninkrijk

Ook in het overzeese Verenigd Koninkrijk komt er een kleurrijke revolutie tot stand. Daar waar niet alleen de Engelse tuinen maar ook het openbaar groen bekend staan voor de perfect getrimde graszone's nemen nu vele bloemenweides de plaats in. Wilde bloemenweides, of zoals ze het in het Engels zo mooi zeggen, meadows veranderen de sfeer langsheen wegen en parken. De verantwoordelijke voor deze transformatie is de vereniging 'Plantlife'.  Zij zijn reeds in 2013 een campagne gestart om het maaibeheer te verlaten en zodoende ook te verminderen. Het belangrijkste argument hierbij is dat de wilde fauna kan pas floreren wanneer wilde bloemen ook deze kans krijgen. 

Wildlife 
will flourisch 
as well as the
wildflowers

Momenteel bezitten ze in het V.K. 85 000 hectare wilde bloemenweide tegenover 238 000 hectare strak gemaaide grasperkjes.  Deze mini-meadows zijn niet alleen kleurrijk maar vormen voor vele planten en dieren ook het laatste toevluchtsoord. Ongeveer 700 soorten bloemen komen hierin voor, zo goed als 45% van alle wilde planten. Ook zeer specifieke soorten, bestemd voor bepaalde soorten bijen en beschermde wilde orchideeën vinden we terug.