Landbouw

Het is eigen aan de mens om indien er dingen fout gaan, zelden naar zichzelf te kijken. Nee veel vaker gebeurt het dat men een ander zoekt en zodoende dan de oplossing voor het probleem dan ook naar diegene toe te schuiven. Verantwoordelijkheden worden afgeworpen, en verdeeldheid vergroot alleen maar. Dit terwijl de oplossingen heel vaak voor handen ligt, en meestal daar te vinden is, waar verschillende groeperingen beginnen te samenwerken. Zo is er al  minstens een halve eeuw een vete tussen milieuverenigingen en landbouwers-collectieven die elkaar met de vinger wijzen.

De 'Groene Apen' nemen kostbare, vruchtbare grond af, voor bossen te planten, terwijl ze in andere gebieden bomen laten omhakken om er heide van te maken. De landbouwers van hun zijde worden aanzien als de grootste vervuilers en zijn alleen maar bezig met meer geld in hun zakken te krijgen.