Esoterie

Geschiedenis

Oorsprong

De echte oorsprong is moeilijk te bepalen, aangezien spiritualiteit des mensen en des levens is. Zowel in Westen als in Oosten ontstonden er stromingen die in hun rituelen en tradities grote verschillen hadden, maar toch eenzelfde doel nastreefden. 

Oosters

  • wijsbegeerte uit Japan en India
  • hindoeïsme en boeddhisme
  • meditatie
  • yoga en zen

Beide denkrichtingen draaide rond hetzelfde inzicht dat de essentie van de wereld en het doel van het leven een geheim is. Het verdere doel van esoterie is de ontplooiing en zelfverwerkelijking van de mens. De grote gemene deler van alle strekkingen is dat de zelfontwikkeling van de mens wordt bevordert.  Het gaat hierbij dus vooral over het praktisch handelen en in mindere mate over het theoretisch denken. 

Westers

  • Oude Grieken
  • mystieke middeleeuwen
  • new age
  • parapsychologie

Heden

Vanaf eind de 20ste eeuw is er een verhoogde vraag naar spiritualiteit en esoterie Er is een zekere nood aan een houvast, aan antwoorden op vragen die we onszelf soms te weinig durven stellen, of waarop het wetenschappelijk antwoord soms te confronterend is. Deze verhoogde vraag zorgt dan wel weer ook voor een verhoogd aanbod, waarbij het lijkt alsof er voor ieder zieltje wel iets te vinden is, wat dan weer als gevolg heeft dat esoterie een hol begrip lijkt te worden.