Folklore

Folklore omvat alles wat een bepaalde regio of gemeenschap aan gezamelijke cultuur creëert of zoals vaak gecreëerd heeft. Onder deze cultuur zien we dan weer alle tradities, rituelen en gebruiken. Vaak maken ze deel uit van het dagelijkse leven, maar even goed behoren ze tot een geloof, een ideaal of een levensbeschouwing.

Folklore geeft de alledaagse dingen een betekenis, zoals dichtkunst, verhalen, beeldende kunst enzoverder. Verschillende niet-kerkelijke tradities worden tot folklore gerekend, maar ook kerkelijke rituelen hebben hun herkomst in deze oudere tradities.
Deze volkskunst hoeft daarom niet altijd maar enkel en alleen het verleden te omvatten. Oude liedjes kunnen uitgevoerd worden met moderne instrumenten en nieuwe carnavalsliedjes kunnen met hun maatschappelijke impact deel gaan uitmaken van een regionaal feest.

Bijgeloof

Bijgeloof maakt deel uit van de folklore, en is in tegenstelling tot het echte goddelijke geloof niet aan invloed aan het inboeten. Bij sport bijvoorbeeld zien we dat vele mensen rituelen bewust blijven herhalen om daarmee het geluk of succes dat ze de vorige keer met zich meebrachten te hernemen. Maar ook onbewust nemen mensen diepgewortelde tradities en gewoonten over zonder zich daar bewust van te zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan het toosten bij een drink, het uitblazen van kaarsjes bij een verjaardagstaart en zo verder. 

Bijgeloof maakt deel uit van de folklore, maar gaat veel ruimer dan alleen maar folklore. Gezien ons voornamelijk agrarisch verleden is het bijgeloof vooral ontstaan uit dierlijke en plantaardige elementen. Bijgeloof geeft dus niet alleen betekenis aan alledaagse rituelen en gewoontes, maar het verklaart ook kenmerken of eigenschappen van planten en dieren, die de mensen vroeger zonder hun wetenschappelijke kennis toch konden interpreteren. 

Wanneer we folklore echt willen beschrijven dan komt volgende uitleg het best in de buurt : folklore is de studie van de volkse tradities en attitudes.Traditie betekent dan de overlevering van gebruiken en gewoontes uit het dagelijkse leven. Met attitudes bedoelen we dan weer de volksmentaliteit binnen de specifieke bevolkingsgroep. Op deze manier kunnen we afleiden dat bijvoorbeeld carnaval tot de folklore behoort en een gebroken spiegel tot het bijgeloof.

Folklore   is een soort van onvoltooid verleden tijd

Wanneer we al deze zaken bijeenvoegen kunnen we folklore het best verklaren zoals Montagné het het best gedaan had als zijnde een geheel van allerlei geloven zonder leerstellingen, van gezamenlijke praktijken zonder theorie.

Geschiedenis

Oorsprong

folk : volk

lore : kennis

wanneer we deze twee woorden samenvoegen zou je kunnen stellen dat folklore gelijk staat aan volkskunde, terwijl folklore veel meer inhoudt dan dit. Eigenlijk moeten we het dus stellen met het feit dat folklore op zichzelf al voldoende gekend is

19de eeuw

In 1846 wordt de term folklore voor het eerst gebruikt door de Britse schrijver William Thoms in het literair tijdschrift 'Athenaeum'. 

Soorten

Plantlore

Hallucinerende planten

De meeste planten hebben een voedingswaarde waardoor ze een belangrijke rol hebben binnen onze stofwisseling. Andere planten beschikken dan weer over geneeskrachtige stoffen, die in de juiste dosis helend kunnen werken.  Een beperkt aantal planten hebben ook eigenschappen die ervoor zorgen dat mensen zich na gebruik als het ware in een andere wereld begeven. 

Deze planten zijn psycho-actief of hallucinogeen en laten mensen dingen waarnemen die de werkelijkheid overschrijden. In deze huidige tijden en met de kennis die we nu hebben, delen we deze planten gewoon in onder de categorie van relaxerende middelen of zelfs drugs. We kunnen het de vroegere gebruikers van deze planten die de normale geestes-of lichaamfuncties beïnvloeden niet kwalijk nemen dat zij deze goddelijke eigenschappen toe schreven.
Plantensoorten die vaak besproken in zowel religieuze of spirituele verhalen en legenden beschikken vaak over uitzonderlijke geneeskrachtige of verbeeldings-verhogende eigenschappen. Over de gehele geschiedenis gezien kunnen we voorbij de rol en het effect van deze planten. Ook al wordt deze veelal uit religieuze standpunt dogmatisch geweerd waarbij het goddelijke rol de deze planten hadden bij de oudere natuurvolkeren plots verandert naar een plant des duivels.