Fijnspar Plant

Geschiedenis

Oudheid

Middeleeuwen

 

1950

Halverwege de vorige eeuw werden er vanwege de grote vraag naar houtproductie veel, zeer veel zelfs fijnsparren geteeld.

2020

De combinatie van veel opeenvolgende droge zomers met de aantastingen van de letterzetter zorgen voor veel schade en uitval bij de fijnspar.

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Franse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Vuren

Fijnsparren leveren vurenhout, wat een veelgebruikte houtsoort is.

Plantlore

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek

Kenmerken

kenmerken
hoogte
bloeitijdstip
bloemkleur
blad
inhoud
geur
smaak

bloeiwijze :

blad :

groeiwijze :

Vindplaats

Fijnspar is geen inheemse soort in onze streken, enkel in hoger gelegen gebieden in Centraal-Europa, maar ook in Scandinavië komt hij van nature voor.

Standplaats

 

Teelt

Onderhoud

Vanwege de sterke achteruitgang van fijnsparren in onze streken door de combinatie van droogte, de letterzetter en een verkeerde teeltwijze, namelijk monocultuur is het nodig deze bossen weer vitaal te maken. Dit betekent dat de aangetaste bomen stelselmatig worden vervangen door een mengsel van inheemse en klimaatrobuste soorten. We gaan als het ware revitaliseren zoals het in een natuurlijk bos ook behoort te zijn. Dit betekent niet dat deze bomen volledig moeten uitgeroeid worden. Veel beter is het om stap voor stap een rijk en divers te creëeren, maar dat er dan hier en daar nog een pleksgewijs een fijnspar opduikt draagt alleen maar toe aan de verscheidenheid en de kracht van het bos. 

Oogst

 

Bewaren

 

Gebruik

De Fijnspar is de meest gebruikte kerstboom.

Geneeskracht

Tuinontwerp

 

Aanleg

 

Insecten

 

Bedreiging

Letterzetter

De letterzetter is een kevertje die onder de bast van de sparren leeft. Hij graaft kleine gangetjes onder de schors waar ook de eitjes worden ingelegd. Deze gangen onderbreken de sapstroom van de boom waardoor hij langzaam dood gaat. In normale omstandigheden reageert de fijnspar tegen de letterzetter door veel hars aan te maken. Echter zijn er door de vele opeenvolgende droge zomers de bomen te zwak waardoor deze verdediging wegvalt.

Monocultuur

Fijnsparren zijn vroeger vaak in echte plantages opgekweekt waardoor ze nu extra vatbaar zijn voor ziektes en plagen. Een opkomst van de letterzetter zal op enkele jaren doorheen een gans bos gaan, met de nodige uitval als effect. Bosaanplantingen in monocultuur maakt de individuele boom extra kwetsbaar.

Soorten

 

Verwante soorten

 

Meer info

Bezoeken :

 

Boeken :

 

Sites :