Aanleg Wilde Bloemenweide

Algemeen

Stappenplan

Voorbereiding

 • Verwijder alle onzuiverheden in de toplaag zoals stenen en stronken, maar ook ongewenste wilde planten en vergeet daarbij niet om ook de wortels weg te nemen.
 • Laat de bodem even liggen en verkrijg zo een zogenaamd vals zaaibed, dit betekent dat je de zaden die door de grondbewerkingen weer naar bovenbrengt laat kiemen om vervolgens af te hakken.
 • Een schrale toplaag met een fijne kruimelige structuur is zeker nodig. Op zware bodems ( klei) kan een extra toplaag van zand zeker helpen en soms zelfs nodig zijn.
 • Diep bewerken zoals het eerst frezen van de bodem wordt ten strengste afgeraden, aangezien er hier vele onkruidzaden weer boven komen. Sommige bloemen groeien goed op verstoorde bodems, maar deze overheersen slechts enkele jaren maar geven goede duurzame bloemenweide.

Zaaien

 • Zaai steeds breedwerpig met de hand en druk daarna aan. Bij groot zaad kan je soms even licht inharken alvorens te walsen.
 • Meng het zaad met een gelijke hoeveelheid droog zand. Dit heeft het voordeel dat je visueel beter weet waar er gezaaid is en zo ligt het zaad reeds goed bedekt is door het zand. 
 • Zaai afhankelijk van het mengsel (éénjarig = voorjaar, meerjarig = najaar ) op verschillende momenten, maar doe het wel steeds wanneer er vele lange regenbuien zitten aan te komen. Tijdens de kieming maar ook in de eerste ontwikkelingsweek is er veel vocht nodig.

Maaien

 • Wanneer er gemaaid is laat je het zaad ter plaatse afrijden en drogen, maar voer het steeds af om voedselverrijking te voorkomen.  
 • Op voedselrijke gronden maai je eerst half juni voor de eerste maal en de tweede maal in september. Op deze manier wordt er extra veel voedingstoffen weggenomen en wordt er een tweede bloei gestimuleerd. Soms wordt een eerste snee ook gedaan wanneer er 70% van de planten in bloei staan. 
 • Natte en ruige bloemenweides maai je eind augustus tot september.
 • Droge en/of armere gronden kan gelaten staan tot in oktober. Bij zeer arme weides kan je zelfs wachten tot het vroege voorjaar.
 • Maai nooit lager dan 15 cm, zodat de bladrozetten behouden blijven.
 • Laat het maaisel enkele dagen drogen en narijpen, zodat de zaden kunnen vallen. 

Onderhoud

 • Hoe armer de bodem hoe meer diversiteit in de bloemen, dus bemest nooit en zeker een stikstofbemesting is helemaal uit den boze.

Soorten

Eénjarig mengsel

Meerjarig mengsel

Eénjarig/meerjarig mengsel

Aangezien er bij een meerjarig mengsel het eerste jaar weinig ye aanschouwen valt, is het soms interessanter om er enkele éénjarige soorten bij te mengen. Met deze werkwijze heb je ook in het eerste jaar al een mooi bloementapijt.