Weekdagen

Geschiedenis

De week zoals we ze nu kennen met zeven dagen, hebben we te danken aan de Romeinen, die dan wel weer de mosterd hebben gehaald bij de joden en Egyptenaren. Het begin van de week, was ook hier steeds een religieuze feestdag, en zoals vaak bij het Christendom werd er door keizer Constantijn in 321bepaald dat dit zondag was. Aanvankelijk was het bij de Romeinen een 8-dagen week, waarbij de achtste dag een mark- en later gerechtsdag was.  

Zondag

 • Feria prima
 • dies Dominica
 • Sol Invictus
 • rustdag
 • dag van Jezus verrijzenis

Maandag

 • Feria secunda
 • dies Lunae
 • dag van de Heilige Geest

Dinsdag

 • Feria tertia
 • dies Martis
 • Mars / Mardi
 • Germaanse God Tin / Tiestag 
 • dag van de zoete naam van Jezus

Woensdag

 • Feria quarta
 • dies Mercurii
 • Mercurius / Mercredi
 • Wodan / Woen
 • dag van de engelen

Donderdag

 • Feria quinta
 • dies Jovis
 • Jupiter / Jeudi
 • Donar / Donder
 • dag van de sacramenten

Vrijdag

 • Feria sexta
 • dies
 • Venus / Vendredi

Zaterdag

 • Feria septima
 • dies Sabbati
 • Saturnus / Samedi
 • Sabat / Zater
 • dag van Onze-Lieve-Vrouw

Zondag

Zoals de naam al aangeeft was dit de dag waarop zowel de Romeinen als Assyriers de zonnegod vereerden. 

Geboorte

Wanneer een kind op een zondag geboren wordt dan noemen we dat nog steeds een zondagskind. Hiermee wordt dan bedoeld dat dit kind heel veel geluk heeft en ook veel geluk met zich mee brengt. Vroeger ging men er ook vanuit dat deze kinderen geesten konden zien, en ook een beter inzicht hadden in de dingen des levens. 

Beroepen & Trivia

 • Wie op zondag aan zijn huis werkt, brengt er ratten en muizen in.
 • Wie nog nooit op zondag arbeid verrichtte mag een rijkelijke oogst verwachten.
 • Bomen snoeien op een zondag maakte ze ziek 

Een kleine kanttekening hierbij is wel dat men bij de Germanen net dezelfde eigenschappen gaf aan kinderen die geboren werden op een donderdag, de feestdag van Donar en Thor.

Religie

Christendom

Zondag rustdag, staat in het katholieke geloof voor de verrijzenis van Jezus Christus. Op deze dag mag er geen arbeid verricht worden. 

Een aantal belangrijke rituelen, al of niet met een christelijke grondslag zoals trouwen werden en worden maar al te graag op een zondag gehouden.

Maandag

Na de zondag komt de maandag en zoals steeds komt de verering van de maan na de verering van de zon. 

Geboorte

Maandag is alweer een ongeluksdag, en zodoende is op deze dag geboren worden verre van ideaal.

Religie

Christendom

Behalve dat maandag de dag is van de Heilige Geest, is het vooral een echte ongeluksdag. 

Beroepen & Trivia

 • misdaden die op een maandag werden gepleegd werden in de middeleeuwen harder bestraft, omdat ze waarschijnlijk een gevolg waren van dronkenschap.
 • iets uitlenen op maandag krijg je nooit terug
 • doe belangrijke zaken zoals een nieuwe woning betreden, of nieuw werk aanvatten nooit op maandag
 • Boeren die op maandag wouden ploegen, moet hiermee op de maandag al begonnen zijn.

Bepaalde rituelen zoals trouwen of zich verloven kan beter niet op een maandag doen.  Maandag was voor de katholieke kerk de ideale dag om te bidden voor zielen in het vagevuur.

Dinsdag

Na zondag rustdag en maandag ongeluksdag is de dinsdag een echte geluksdag. Dinsdag is vernoemd naar de oorlogsgod Mars, maar ook naar de Germaanse god Tin. Aangezien Tijd de god van het zwaard en de rechtspraak is, wordt dinsdag aanzien als de dag van de rechtspraak.

Geboorte

Beroepen & Trivia

Het weinige ietwat negatieve aan een dinsdag is dat kinderen die op deze dag geboren worden dieven werden.

 • dinsdag is een echte spookdag.
 • dag van de rechtspraak
 • spookdag

Woensdag

Woensdag was vroeger een echte geluksdag, maar werd onder kerkelijke impuls toch meer toegevoegd aan het lijstje ongeluksdagen tussen maandag en vrijdag.

Geboorte

Geboren worden op een woensdag betekende alleen maar domme en onhandelbare kinderen.

Religie

Beroepen & Trivia

 • belangrijke zaken zoals planten, zaaien maar ook trouwen kan je beter niet op een woensdag doen
 • op deze dag treden de heksen uit

Christendom

Volgens de Kerk werd Jezus op een woensdag door Judas verraden en werd het een echte ongeluksdag. We gaan er nu wel van uit dat deze demonisering vooral te maken met de vroegere verering van Wodan op deze dag.

Volksweerkunde

 • maanden die starten op een woensdag leveren alleen veel neerslag op.

Donderdag

Donderdag verwijst naar de Germaanse god Donar, ook wel Thor bij de Noormannen, de donderdgod. Deze dag is eigenlijk de enige dag die vroeger bestempeld werd als geluksdag en dat ook gebleven is doorheen de kerkelijke druk.

Geboorte

Iemand die geboren op de dag van Donar mag zeker zijn van een gunstige toekomst

Beroepen & Trivia

 • op donderdag was het de gewoonte dat een vrijer zijn geliefde ging opzoeken
 • donderdag was een ideale dag voor landbouw en veeteelt

Vrijdag

Vrijdag is echt wel de ongeluksdag bij uitstek, kort samengevat is bijna iedere belangrijke gebeurtenis op deze dag gedoemd om te mislukken. Trouwen, op reis gaan of een nieuwe job zoeken zijn zaken die je beter op deze dag kan vermijden. 

Geboorte

Beroepen & Trivia

Op een vrijdag geboren worden, kan al een reden zijn om als heks beschouwd te worden. Mocht dat nu niet het geval zijn, dan nog zullen deze mensen voor dom, onhandig en vervelend beschuldigt en vervloekt worden. Deze vloek kon wel tegengewerkt worden door een paar druppels bloed op een gedragen stuk stof te brengen en dit te verbranden. 

Volksweerkunde

 • Vrijdagsweer is zondagsweer
 • begint het op vrijdag te regenen, dan regent het een hele week
 • Vissers zullen nooit op een vrijdag de haven verlaten
 • In Amerika en Engeland was vrijdag de werkdag voor de beul
 • Fruitbomen die gegoten worden op een vrijdag schenken een rijke oogst
 • brood van een vrijdag bederft niet
 • eieren op vrijdag beschermen tegen bliksem
 • op vrijdag mag men geen groenten planten, aangezien er geen ijzer mag gestoken worden.

Geschiedenis

Doorheen de geschiedenis werd vrijdag eigenlijk altijd aanzien als een geluksdag, en het is eigenlijk pas vanaf de vierde eeuw dat onder impuls van het christendom zijn reputatie werd bepaald. Vrijdag was namelijk in vele geloven en tradities de dag van de liefde, de hofmakerij. 

 • Venus
 • dies Veneris : de dag waarop men vrijt
 • Aphrodite

Germanen

 • godin Freya
 • godin van de liefde en vruchtbaarheid

Religie

Christendom

Vanaf de vierde eeuw werd de passionele betekenis van vrijdag teniet gedaan door de kerk, en werd vooral een dag van schuld en boete. Ook in de bijbel komt deze dag steeds in een kwaad daglicht terecht, een mogelijke toevalligheid waar echter maar al te graag van gebruik gemaakt werd.

 • op vrijdag werd Eva door de slang in het paradijs verleid.
 • Jezus dood aan het kruis viel op een vrijdag

Wanneer we de weken bekijken is zondag eigenlijk de Feria prima en zodoende de eerste dag. Dit betekent dat vrijdag dus de Feria sexta is, de zesde dag. Hieruit mag wel niet afgeleid worden dat dit dan weer in verband met het lustelijke imago dat men aan vrijdag geeft. De etymologische herkomst van het woord seks ligt in andere verklaringen dan het verwantschap tussen vrijdag en de zesde dag.

Dat de dood van Jezus op een vrijdag plaatsvond, en daarna de benaming Goede Vrijdag kreeg, zorgde er eveneens voor dat deze dag steeds als boetedag aanzien werd. Tijdens een calvarietocht van Jezus was er ook het voorval dat hij een nat kledingstuk in het aangezicht kreeg, waarop hij diegene die op deze dag de was zou doen vervloekte.

Islam

Bij de moslims zien we net het omgekeerde, namelijk dat vrijdag een heilige dag is, waarop iedereen wordt uitgenodigd om naar de moskee te gaan.

Geografisch

Net zoals in veel andere culturen in Europa wordt de vrijdag in Italië gezien als een dag voor afspraakjes en romantiek. Typisch Italiaans is ook de uitdrukking 'Venerdì 17 porta sfortuna' wat zoveel betekent als vrijdag de 17e brengt ongeluk. Veel Italianen beschouwen de 17e van de maand als een ongeluksdag.

Zaterdag

Zaterdag was eigenlijk de vroegere echte rustdag, zeker in streken waar hygiene hoog in het vaandel gedragen werd zoals Sacandinavie was het een echte was-en baaddag. 

Religie

Christendom

Op zaterdag hebben de demonen alles in hun macht om hun gesels in de wereld te laten gelden, omdat Jezus op die dag ten grave werd gedragen.