Mulch

Proces

Versnipperd snoeiafval uit de hakselaar gaat langzaam verteren maar heeft daarvoor stikstof nodig. Deze stikstof wordt echter wel onttrokken aan de bodem en is daardoor niet langer beschikbaar voor de planten. Hierdoor zal je vaak bij een mulching tussen planten zien dat deze minder sterk groeien en voedingsgebreken vertonen. Na enkele jaren wanneer het verteringsproces afgelopen is, komt de stikstof wel weer vrij, maar ondertussen hebben uw planten vaak te lang en te hard geleden. Mulch daarom steeds met geschikt materiaal tussen planten of voeg eerst compost toe aan de bodem. Ook kan je je beperken met het gebruik van mulch op de wandelpaden en wanneer deze voldoende verteert is, alsnog toe te voegen onder de planten.  

Mulch vs. strooisel

Strooisellaag

Een strooisellaag is dat deel van de bodem waarin alle elementen nog zichtbaar en herkenbaar zijn. De verdere verteringsprocessen beginnen dus vanaf organisch materiaal. Denk hierbij dus aan het bladafval tussen de bomen of hagen in de herfst. In een natuurlijke kringloop ontstaat er hieruit een gezonde humuslaag. Doordat je al het materiaal laat liggen zonder het verder te verkleinen bezorg je vele insecten schuil-en broedplaatsen. Ook daarlaat je met een goede vertering een gezonde humuslaag verkrijgt geef je een goede voedingsbodem voor paddestoelen. 

Leave
the
leaves

Mulch van naaldhout

Omwille van de zuurtegraad kan je mulch van naaldhout beter niet gebruiken onder de meer algemene planten. Je verdeelt het beter over een wandelpad of onder zuurminnenden planten.