Slow

Slow gardening heeft in tegenstelling tot de naam doet vermoeden niets te maken met passiviteit of luiheid. Het is een manier van tuinieren waarbij men tracht zoveel mogelijk te genieten van ieder facet van het tuinieren. Ieder seizoen, iedere omgeving en iedere plant heeft zijn eigen specifieke charmes die deel uitmaken van uw tuinproject. Door bedachtzaam en aandachtig te plannen en te werken, gaat men over naar een wijze van tuinieren die doeltreffend maar ook rustgevend kan zijn. Wanneer men er bijvoorbeeld voor zorgt dat ieder plant in zijn juiste leefomgeving past, kan men bekomen dat de verzorging van deze planten minder tijd inneemt. 

Slow gardening geeft weer dat men meer moet leren te genieten van zijn tuin. Een tuin moet een plaats zijn waar we kunnen ontspannen, maar waar tegelijkertijd onze zintuigen dienen geprikkeld te worden. Ieder seizoen moet een betekenis hebben en een moment zijn om van te genieten, maar ook het werk in de tuin kan een bron van relaxatie vormen. Onthaasten in de tuin betekent niet dat wij rustig in onze tuinzetel gaan liggen, maar dat we plezier beleven aan het werk, en dit zo organiseren dat er meer tijd vrijkomt om te ontstressen en mee te gaan in het leven en beleven vanuit onze groene omgeving. 

Kenmerken

 • geniet van ieder proces, ieder moment, ieder seizoen
 • geniet van het doen, hou van de inspanning
 • krijg voldoening van het resultaat

Proces

Wanneer we werken in onze tuin wensen aan te vatten, is een nauwkeurige planning en voorbereiding noodzakelijk om onnodig tijd-en energieverlies te voorkomen. Als we een vijver gaan graven kunnen we de grond voor verschillende doeleinden gebruiken, maar i.p.v. deze eerst te verzamelen, kunnen we hem direct verplaatsen naar de toekomstige zone's. Deze methode lijkt tegenstrijdig met de werkwijze waarbij we een project direct trachten af te werken alvorens ons te gaan toeleggen op iets anders, om voldoening te krijgen van de prestatie. We gaan dus toekomstgericht moeten denken, maar hierbij wel iedere fase gestructureerd aanpakken zodat we zonder arbeidsverlies een bevredigend resultaat behalen. Bekijk de ontwerp-en aanlegfase's steeds als verschillende projecten die wel mogen samenvloeiien, maar toch los van elkaar opgeleverd moeten worden. Bepaalde werken waar u zeker van de plaats en de uitwerking ervan bent, kunnen direct aangevat worden, maar andere zoals de aanleg van een bloementuin, vragen vaak een uitgebreidere voorbereiding. Hierbij dient men over verschillende seizoenen te bekijken waar het meeste zonlicht valt of waar de waterhuishouding zich hiertoe het beste leent. 
Sammenvattend gaan we dus ieder project appart bekijken, maar verschilt hun aanpak naargelang het doel, de werkwijze en de invloed op andere tuinprojecten.   

Effecten

Algemeen effect van natuur op de mens

 • verhoogt mentale en fysieke weerbaarheid
 • stimuleert cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • eenzelfde klimaat en leefwereld verhoogt integratie van mensen uit armoede in de maatschapij
 • zet aan tot recreatie en sport
 • bron van zingeving en rust

In the garden grows,
far more than herbs or flowers. kind thoughts contentment  
peace of mind and            joy for many hours

Zintuigen

In tal van openbare ruimtes en parken is men de laatste jaren erg bezig met de aanleg van zintuigentuinen. Hierbij probeert men op een recreatieve wijze mensen bewust te maken van hun receptie door hun zintuigen. 
Omwille van het ontspannend effect tracht men sinds kort deze ontwerpen door te voeren naar rusthuizen en verzorgingscentra.Daar tracht men bij oudere of dementerende mensen door prikkeling van hun zintuigen niet alleen hun gevoelens maar ook hun geheugen te bevorderen. In lagere scholen wordt dan weer een zintuigentuin aangelegd, meer met de bedoeling verder te bouwen op gevoelens en deze actief te houden

 
 

Zintuigen

 • geur
 • smaak
 • gehoor
 • tast
 • zicht

Zintuigen
zijn
zinnige werktuigen

Beleving

Contact

Het verlies aan contact met de natuur, en dan voornamelijk de inheemse natuur heeft vele, en dan voornamelijk externe oorzaken, waarbij we door onze visie op ecologische tuinaanleg, weinig verandering kunnen inbrengen. Doch kan de aantrekkelijkheid, de toegankelijkheid en de beleving in de tuin, een eerste contact bij kinderen veroorzaken, waarvan op latere leeftijd de vruchten van kunnen geplukt worden. De educatieve en ontspannende meerwaarde van een tuin zijn enkele belangrijke voordelen, die we ook aan een volgende generatie dienen door te geven.
Momenteel is ook zo dat er meer en meer tuinen worden aangelegd rondom gebouwen waar zich zorgbehoevenden bevinden. Zo zal er aan ziekenhuizen, rusthuizen of opvangtehuizen vaker een zone komen waarin deze mensen het contact met de natuur kunnen onderhouden of vernieuwen.

 • Gebruik inheemse planten

Inheemse planten

Het gebruik van inheemse planten zal niet alleen een voordeel bieden voor uwzelf en de inheemse fauna, maar gaat ook het contact met de inheemse fauna en flora verhogen. Mensen die in hun tuin meerdere inheemse, wilde planten staan hebben hebben een hogere affeniteit met diezelfde platen buiten hun tuin.

In een tuin zijn er nooit foute projecten,
alleen experimenten

 
 

Verwondering

Verwondering in de tuin is een jaarlijks steeds weerkerende emotie. Anders dan bijvoorbeeld in huis, waarbij de kleur van het behang of de inrichting van de woonkamer zelden voor verwondering zal zorgen, is de natuur en de tuin zeer seizoensgebonden. De bloeiperiode, bloeiwijze en alle vele andere facetten zijn altijd beperkt en tijd.  Het is tevens de combinatie van vergankelijkheid en verwondering die repetatief werkt, waardoor we ons niet altijd bewust zijn van de nieuwe gebeurtenissen. Om deze afname van verwondering tegentegaan, kan het helpen om bij het bekijken van alle aspecten even stil te staan en uzelf volgende vragen te stellen. Zo zal u bewuster omgaan bij klaarblijkelijk alledaagse dingen, en zal u meer kunnen genieten van uw eigen werk en de omliggende natuur.

Wat als ik dit voor het eerst zie ?
Wat als ik dit voor de laatste keer zie ?

Werk
is er alleen voor mensen
die niet weten wat tuinieren is

Soorten

Wabi Sabi

Bij Flow tuinieren is de visie vooral, dat we een energiestroom moeten vinden, van waaruit we de kracht vinden om onze tuinwerken aan te vatten. De Japanse filosofie Wabi sabi gaat hierop verder in, door te stellen dat we bovenal geen energie mogen steken in het streven naar perfectie en de daarbij komende teleurstellingen. Wabi sabi leert ons deat we steeds energie moeten overhouden van ons werk in de tuin, zodat we er ten volle van kunnen genieten, en dat we moeten leren de schoonheid in de te zien van schoonheid die niet volmaakt is. Een omgevallen boom of een plantje dat tussen de voegen kruipt, kan een bron van frustatie zijn, maar met een andere filosofie zal dit net een toevallige pracht zijn.

Kenmerken

 • Creatie van een natuurlijke omgeving
 • Gebruik de omgeving
 • Gebruik variatie
 • Beperkt het maaien 
 • Beheer het beheer
 • Verzorg voedselkringlopen

 

Natuurlijk

Een tuin hoeft niet volledig te voldoen aan de regels binnen de wabi sabi filosofie, maar een verwilderde zone, waarbij men de natuur beperkt zijn gang laat gaan, is perfect mogelijk. We kunnen het gazon en de bloemborders indien gewenst perfect strak en rechtlijnig houden, omwille van esthetische voorwaarden. Eenmaal buiten deze zone's is het dan weer mogelijk om een andere aanpak en visie te gebruiken.

Omgeving

Laat uw tuin niet begrenzen aan de wettelijk voorzien afstanden, maar laat de natuur en omgeving samensmelten met uw tuin. Een kijkgat in een haag, of een brugetje over een beek kunnen ervoor zorgen dat het landschap doorloopt tot binnen uw erfzone. 

Variatie

Variatie en dan zowel in structuur als textuur gaat ervoor zorgen dat we ons minder storen aan het ontbreken van rechte lijnen. Zo kunnen we bijvoorbeeld i.p.v. een rechte beukenhaag, beter een wilde haag planten met verschillende inheemse planten. Deze zal zich nooit kunnen lenen tot het recht snoeien, waardoor we steeds variatie, en golvende lijnen gaan hebben. Doordat deze haag van het begin af aan aangeplant is, met de bedoeling om slechts om de vijf jaar te gaan beheren, en daardoor onstane variatie in structuur, gaan we aldus geen stress ondervinden wanneer deze niet strak gesnoeid is.

Maaibeheer

Ook in een tuin volgens de wabi sabi regels is gras of gazon een onmisbaar element in de tuin. Een groen vlak brengt rust of kan een rode draad doorheen de tuin betekenen. Maar in tegenstelling tot het alomverwachtte biljarttafel grasperk gaat het maaibeheer hier ook gekenmerkt zijn door het toelaten van onnauwkeurigheden. We gaan het gras steeds zo maaien dat het een perfecte conditie behoudt, i.p.v. dat het steeds kort en proper moet staan, zelfs bij extreme weersomstandigheden. Zeker bij droog en erg warm weer is het vaak beter eens een weekje over te slaan, om verbranding van de halmen te voorkomen. We kunnen eveneens een gedeelte van het grasperk laten verruigen (meer biodiversiteit, minder maaien), of nog beter kunnen we er een bloemrijk grasveld van maken. Richt uw gazon ook zo in dat hij kronkelt doorheen de tuin, en graspaadjes maar langs de borders gaan.  

Beheer

Een andere mentaliteit bij het tuinieren en een goed uitgevoerde inrichting kunnen veel stress en kopzorgen voorkomen. Verwacht nooit van uw tuin een pareltje zoals in alle magazines te krijgen, want daaruit stroomt een demotivatie voor alle tuintaken. Richt en leg hem echter steeds zo aan dat onnauwkeurigheden of een beperkt beheer bijdragen tot de charme en het geheel van uw tuin. Een stapel muur met losse stenen zal minder frustratie opwekken dan een recht muurtje waarbij enkele stenen los liggen. Wees bij de inrichting ook steeds preventief op uw hoede en voorkom intensief onderhoud door bijvoorbeeld een te dichte aanplanting, of leg houtsnippers tegen onkruidgroei. 

Voedselkringloop

Daar het aanbrengen of laten resulteren tot een voedselkringloop gaan we bij het wabi sabi tuinprincipe veel tijd winnen, die we anders zouden kwijt zijn bij het beperken van plagen en ziekten. Verhoog de biodiversiteit en geef uw tuin de kans om tot een kringloop en een evnwicht te komen. Op deze manier zullen nuttige insecten ons behelpen bij het verdringen van schadelijke insecten onder een tolereerbare grens.  

 

 

Elementen

 • Aarde

 • Water

 • Vuur

 • Lucht

Flow

Kenmerken

Voorwaarden

De flow ofwel de stroom aan energie die men behoogt te verkrijgen door deze wijze van tuinieren kan men alleen verkrijgen wanneer aan enkele voorwaarden voldaan wordt. Behalve de klasieke pricipes van ecologisch tuinieren en de werkmethodes bij het Slow gardening, dienen met volgende vereisten rekenig gehouden worden.

 • concentratie
 • doelgericht
 • passie
 • haalbaar doch uitdagend
 • controle
 • ambiteus, deugd- en genoegdoend
 • tijdsbewust

Verwantschap

De principes van seizoenstuinieren of het gebruik maken van deze steeds terugkerende cyclus worden zowel bij Slow als bij Flow tuinieren toegepast. Hierbij is er geen verschil merkbaar en zowel de uitvoering als de toepassing van deze werkmethodes lopen gelijk. Het genieten van de kenmerken van seizoenen als het gebruik zijn bij beide even belangrijk. 

Ons lichaam is de tuin, onze geest is de tuinier

Ecologische sleutel

Deze manier van tuinieren gaat vanwege zijn gestructureerde aanpak vele voordelen bieden aan het algemeen leven in uw tuin. Het overzicht blijft behouden, maar toch gaat men vaak ook net de details uitwerken zodat alle projecten in het totaalbeeld passen. Bovenal biedt Slow tuinieren vele mogelijkheden om te genieten van uw tuin, en vaak kunnen we pas genieten wanner ieder levend wezen hiertoe de mogelijkheid heeft.