Verharding

Onder verharding verstaan we alle zaken zoals klinkers, asfalt, kiezels, en zo verder die gebruikt om de toegankelijkheid te verhogen. Er bestaan verschillende types (open, half en volledig gesloten) en ook verschillende soorten (kasseien, nidagravel,...). Deze worden toegepast als oprit, paadje, terras zodat ze daar stabiel, proper en sterk materiaal nodig hebben.  

Het grote probleem bij het aanleggen van verharding is het veelvuldig en versneld afvoeren van water. Dit zorgt ervoor dat bij regenbuien het water niet de bodem kan indringen en er hierdoor veel meer water verzameld langsheen straten en huizen. Hierbij komt dan ook dat al dit water wordt afgevoerd en niet ter plaatste het bodempeil kan aanvullen. We beschikken in de drogere zomermaanden bijgevolg over te weinig reservewater waardoor niet alleen de mens zelf zonder water valt, maar ook de groenteteelt en natuurlijke waterlopen, vijvers en poelen. 

  • Overvloedig water blijft bovengronds en veroorzaakt overstromingen
  • Water kan niet indringen en het waterpeil in de bodem wordt niet aangevuld, waardoor erbij droge zomers geen reserve is

Bijkomend hier is het feit dat het afgevoerde water zich vermengd met het rioolwater, waardoor de concentratie rioolwater sterk daalt en de zuivering in het gedrang komt.

Voorzie dus zo goed en zoveel mogelijk waterdoorlatende materialen, en mocht het niet lukken probeer dan het afgevoerde water in de tuin zelf te laten infiltreren.