Druïden

Geschiedenis

Wat voor de ene het beeld is van een historische druïde, zal voor een ander vaak de invulling van een fantasie zijn

Wat wij vandaag denken te weten over druïden is telkens door de geschriften van anderen. Het is niet zo dat druïden slecht geletterd of dergelijke waren. Sommigen gaan er wel vanuit dat ze niet wensten dat hun kennis zou kunnen gebruikt en vooral misbruikt worden door anderen. Net omdat ze zagen hoe heersende geloven en machtshebbers steeds hun tradities en rituelen overnamen weigerden ze dit toe te laten met hun kennis van de natuur en de natuurgoden.

Plantensoorten

Bomen

Bij bijna alles wat we in onze streken doen omtrent bomenverering hebben we te danken aan de druïden. Het waren zij die de bomen goddelijke eigenschappen toedeelden, want een boom was de Aardse vorm van de goden. 

Een boom was niet alleen een belichaming van de goden, het was ook het huis van de goden van waaruit zij de mensen beschermden tegen demonische krachten. Bomen en dan vooral de heilige bomen waren de locaties om rituelen en bezweringen rond te doen. Zij gingen er van uit dat het de goden waren die de bomen in de lente weer tot leven wekten, en ze bij de herfst het bevel tot rust gaven. Het aanraken van een boom was een vorm van eerbied en ontzag tonen voor de goden erin, waardoor ze de bomen ook echt als levende wezens aanschouwden.