Bokashi

Het grote verschil tussen de gewone compostering en de afvalverwerkingsvorm Bokashi ligt hem in de aanwezigheid van zuurstof tijdens het verwerkingsproces. Bij compostering werken we met zuurstofminnende bacteriën, deze zorgen er tevens dat al het materiaal volledig wordt afgebroken. Na het composteringproces zijn er dus quasi geen herkenbare plantendelen terug te vinden. Bij bokashi gaan we gisten toevoegen aan groenteafval in een anaeroob milieu (zonder zuurstof), waardoor deze samen met bacteriën de voeding uit de plantendelen gaan halen.   

compostering

  • aeroob (zuurstof)
  • geur
  • onherkenbaar eindresultaat

bokashi

  • anaeroob (zonder zuurstof)
  • geen geur
  • herkenbare plantedelen