Hallucinogeen

Wanneer we de evolutie van de aarde kort en simpel bekijken, dan waren planten de eerste vormen die leven brachten. Vanaf de lagere planten kwamen dan de hogere planten die voeding gaven aan dieren om dan uiteindelijk bij de mens te eindigen. Planten en dan vooral groene chlorofylhoudende planten bezitten de eigenschap om zonnestralen te gebruiken om zo organische verbindingen te vormen. Dit betekent dat zonne-energie wordt opgeslagen als chemische energie die dan weer de basis is voor verschillende verdere bestanddelen. Zo vinden we in planten niet alleen calorieën, maar ook vitamines, mineralen en water maar ook stoffen die van belang zijn in de geneeskunde.  

Behalve voeding en medicinaal bestaan er ook planten en zwammen die een hallucinogene werking hebben. Doorheen de evolutie van de mens en de nog ongekende kennis van deze psycho-actieve stoffen werd het gebruik van deze planten aanzien als contacten met de wereld van de goden en sommige planten werden als goden zelfs aanschouwd.

Geschiedenis

Wanneer we het gebruik van planten doorheen de geschiedenis bekijken dan baseren we ons vaak op voeding. Echter wanneer we heel ver terugkijken verandert deze visie en bekijken we vooral de rituele sjamanistische toepassing van planten en zwammen.  Het belang van deze hallucinogene planten binnen de evolutie van de mens is niet te onderschatten en verklaart de levenswijze van natuurvolkeren en natuurgodsdiensten. Maar het lijkt wel dat deze planten niet alleen de mensen van vroeger, maar ook de mensen van nu hun geesten verruimen.  

Oudheid

1960

De jaren 60' staan sowieso al gekend vanwege het alom tegenwoordig gebruik van geestverruimende middelen. Maar daar waar we drugs en alcohol vooral aanzien als middelen die we nemen voor de roes en als manier om de dagelijkse stress te ontvluchten, was er ook een opkomst van natuurlijke hallucinogene producten. Deze werden effectief aangewend om een 'mystieke ervaring' te bereiken.   
Door de opkomst van deze middelen werd ook de interesse gewekt van de farmaceutische sector. Deze beseft dat er niet alleen moet geïnvesteerd worden in synthetische medicijnen, maar dat ook natuurlijke middelen moeten onderzocht worden. Zeker in wat we noemen, de experimentele psychiatrie werden er vele positieve effecten aangetoond. 
Dit betekent dus dat het benutten van hallucinogenen niet alleen samenviel met de 'flower powerbeweging' maar ook met de moderne geïndustrialiseerde en verstedelijkte wereld.  

Kenmerken