Wesgeco

Ecologische tuinbouw bestaat uit het respect voor de relatie tussen de verschillende factoren die tuinbouw mogelijk maken. Hierbij behoudt men de duurzaamheid tussen mens, dier, plant en hun omgeving. Uit deze vorm van tuinbouw zijn verschillende strekkingen ontstaan die elk hun eigen niche bespelen. Wesgeco-gardening tracht deze samen te brengen en probeert eveneens hun onderlinge overeenkomsten te onderstrepen.

De wetten van de natuur bepalen het uitzicht van onze tuin, wanneer we deze onthouden kunnen we onszelf veel tijd en energie besparen. Tijd die we dan kunnen gebruiken om des te meer te genieten van ons eigen klein natuurreservaat. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht gaat men er hier niet vanuit dat het beste wat men de natuur kan geven is de natuur zijn gang laten gaan. Door uw tuin op een bepaalde manier te gaan aanleggen en onderhouden kan men echter meer diversiteit en duurzaamheid bekomen dan bij een gehele vrijheid. We gaan de natuur in onze tuin behoeden voor externe invloeden waarbij we de impact zo klein mogelijk trachten te houden. Beheren staat los van beheersen is een belangrijk principe waarbij onze eigen rol in het ecologisch verhaal nogmaals beklemtoont wordt 

Wesgeco tuinieren is een methode die stap voor stap tracht in de tuin een vitaal en rijk ecosysteem te creëren. Iedere stap gaan we op zoek naar de opportuniteiten en mogelijkheden die ons na verscheidene ontgoochelingen en experimenten, een bijna autonoom werkend organisme als beloning geven. 

Actuele weetjes

wintervet

Nu de eerste koude in het land komt, is het belangrijk onze gevederde vrienden te plezieren. Bij het plaatsen van een voedertafel, is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken.

Lees meer »

Planning

De planning van een ecologische tuin is op een bepaalde manier vrij simpel, aangezien het niet mogelijk om alles strikt te plannen. Het zal geen tuin worden die ieder jaar hetzelfde is of voor langere tijd hetzelfde zal blijven. Neen, een ecologisch groeit als een geheel en moet juist flexibel ingepland en ingericht zijn zodat alle veranderingen makkelijk verwezenlijkt kunnen worden. Natuurlijk zijn er een paar elementen die steeds hetzelfde zullen zijn, denk maar aan een poel of een tuinhuis, maar voor de rest is het belangrijk niet te ver vooruit te kijken en jezelf de kans te geven om te observeren, bij te leren en aan te passen. 
Het is dus bij een ecologische tuin steeds de bedoeling om ons inderdaad goed open te stellen voor de natuurlijke processen, en onze eigen evolutie. Wanneer we alles te zorgvuldig gaan plannen is de kans heel groot dat een ecologisch tuin frustraties gaan meebrengen doordat niet alles voorloopt naar onze verwachtingen, beter is het om alles op te volgen en alle nieuwe kansen te gebruiken als mogelijkheden.

 

Principes

  • beperking van de impact op ieder onderdeel van de ecologische samenleving
  • respect voor ieder element dat bijdraagt tot de vitaliteit van uw tuin
  • optimalisering en uitbreiding van de biodiversiteit
  • sensibilisering tot het gebruik van locale planten
  • behouden van de verschillende kringlopen
  • betrachten tot een zelfregulerend en zelfvoorzienend geheel te komen
  • beheer i.p.v. beheers het leefgebied
  • geniet en leer van ieder facet uit uw tuin  

 

De liefde voor uw tuin is een zaadje dat eens gekiemd nooit meer doodgaat

Ieder appart hoofdstuk waarvoor de letters WESGECO voor staan bevat onderdelen die steeds zo goed mogelijk aan elkaar gekoppeld worden. De belangrijkste opzet voor deze infowebsite is net te benadrukken dat ieder facet van uw tuin ecologisch kan aangepakt worden, maar dat net samenwerkingsverbanden en kringlopen ervoor gaan zorgen dat wij meer kunnen genieten en minder hoeven te werken. 
Soms lijkt de verkregen informatie heel ingewikkeld en ver-van-mijn-bed-show, maar op zich is het vaak vooral een gevolg van logisch nadenken en de natuur zijn werk laten doen, zonder extra externe invloeden. Iemand's tuin die zich eerst richt op de basisprincipes zal fundamenteel niet veel verschillen met de tuin van een ander persoon die ieder facet zorgvuldig opvolgt.

 

Een kind de liefde voor de rups leren is even waardevol voor de rups als voor het kind

Het eerste waar we aan denken wanneer we een tuin willen is dat hij mooi moet zijn. Gewoon mooi, zonder zodat hij past naar de verschillende smaken van de eigenaars. Hij moet de uitstraling, de ziel, de persoonlijkheid en het karakter van de tuiniers representeren. Daarbij komt dat een tuin ook functioneel moet zijn. De tuin moet zo ingericht zijn dat hij past naar de leeftijd van de kinderen of huisdieren, maar dat hij ook middelen levert die we bijvoorbeeld graag in de keuken gebruiken. Behalve dit moet een tuin ook een beetje ons eigen persoonlijk paradijs met privacy worden zonder al te veel inkijk van buren of lawaaihinder van de straat. en wil je dit alles zonder slaaf te worden van je tuin, heb je liever weinig onderhoud of aanschuiven op het containerpark met snoeiafval. En ten laatste aanzie je jezelf als enige eigenaar of is er ook plaats om andere bewoners zoals vogels of vlinders te laten mee beleven van jouw tuin.

Kan je aan al je verwachtingen voldoen en kan je kan je al deze verwachtingen ook laten verzoenen met elkaar. 
WESGECO willen laten zien dat een levende tuin meer genieten, meer natuur en minder werk betekent. Er wordt uitgelegd hoe we kunnen rekeing houden met alle afzonderlijke elementen en wat de verbanden met elkaar zijn. We gebruiken de natuurlijke processen en bekijken hoe deze in ons voordeel werken. 

synthetische benadering

We hebben het doel om u als tuinliefhebber en zoveel meer te laten inzien dat een tuin met heel veel andere zaken in verband staat en dat er ook in uw tuin verschillende organismen met elkaar in verband staan. Niet alleen onze tuin is een organisch en natuurlijk geheel, ook wij kunnen hem aanzien als een organisch, niet tektonisch element in zijn geheel. Er is een groeiproces aan de gang, en we kunnen dit als opportuniteit aanwenden of als last blijven dragen.

causale verbanden

In het dynamisch leven binnen onze tuin is ieder gebeurtenis een gevolg van een oorzaak, waarbij we binnen het ecologisch tuinieren en dan zeker binnen het Wesgeco-aspect onze kennis van de oorzaak gaan aanwenden om het probleem aan te pakken. Heel vaak zal zelfs door het begrijpen en bestuderen van de oorzaak een echte expliciete aanpak van het probleem niet nodig zijn, aangezien we het dynamische van de tuin zullen afwachten zodat het biologisch leven zelf de plaag beneden een draagbare en verdraagbare grens zal brengen.
Te vaak zien we in de gangbare tuinbouw en onderhoud een aanpak die gebaseerd is op symptoombestrijding op korte termijn waarbij het probleem zeer vaak alleen maar zal groeien op lange termijn.
In een ecologische tuin is er geen enkel element dit niet correlatie staat met een ander, dit kan en zal steeds een positief effect hebben op het geheel en vodoende kennis hiervan zal ons kunnen toelaten om voorspellingen te doen naar de toekomst. 

Te vaak denken mensen dat een natuurlijke tuin wilde tuin gelijk staat aan een rommelige tuin. Maar je kan perfect een strakke tuin hebben, opgebouwd volgens de regels van de kunst, terwijl je door een juiste plantenkeuze en onderhoud toch een eigen klein natuurreservaat aan het creëren bent. Het één sluit het andere niet uit, ecologisch tuinieren is een en-en verhaal waarbij één en één eigenlijk drie is. We gaan de biodiversiteit gebruiken om de natuurlijke kringlopen te ondersteunen waardoor wijzelf als tuinier vooral moet opvolgen en genieten.

Beheren
in plaats van beheersen

in de tuin werken
is 
meewerken,
niet tegenwerken

Een tuin voor de wilde natuur is geen wilde tuin

Wanneer we in onze tuin rekening gaan houden met ieder facet en element van de aanwezige wilde natuur, mogen we onszelf als mens niet wegcijferen. Stel nu bijvoorbeeld dat we in een bos wandelen en we een omgewoelde kuil zien die veroorzaakt is door everzwijnen. Dan leggen we direct een link met verschillende natuurlijke processen. Zo zullen er op die plaats op andere planten voorkomen, die op termijn andere dieren zullen aantrekken. Dichter bij huis zal een specht in een boom een leuke waarneming zijn en uw geruststellen over het beheer van uw bomen, namelijk dat je soms eens enkele de kans geeft om rechtopstaand te sterven.
Waarom dan zouden we onszelf niet de kans geven om regelmatig te snoeien, te knotten, te zagen of te graven. Ook wij als mens hebben een betekenis in onze tuin, We zijn een deel van de leefgemeenschap en soms moeten we ons eens verplaatsen in het lichaam van een everzwijn, een specht of zelfs een pissebed. Maar bovenal moeten we gewoon onszelf zijn, onze tuin creëren voor de wilde natuur maar het moet ook een plaats van rust zijn, een plaats met beleving. Laat het u dus niet frustreren wanneer sommige zaken die je wil veranderen niet altijd volgens de ecologische regels zijn, maar gewoon een omdat jij het zo wil. 

Proces

In het hoofdstuk Slow gaan we bekijken hoe we de natuurlijke processen kunnen gebruiken zodat wij minder arbeidsintensief met onze tuin moeten bezig zijn. Het procesmatig werken is echter een gegeven  dat we kunnen doortrekken naar ieder onderwerp en in de verbanden tussen de onderwerpen. We gaan het natuurlijk proces van onze tuin zo goed mogelijk voorspellen en daarin bekijken welke vorm van evolutie er zou plaats vinden indien wij als mens het proces niet zouden beïnvloeden. Binnen dit natuurlijk proces gaan we dieper het ecologisch proces bekijken om nog beter en op korte termijn te kunnen plannen welke dingen we willen vermijden, wat we willen behouden en wat we willen aantrekken of starten. Om te weten hoe we ieder proces in ons eigen voordeel kunnen gebruiken interactief met alle bestanddelen van onze tuin en tevens ondersteunend aan de natuur en het klimaat in het algemeen moeten we wel de processen zelf voldoende kennen.

Natuurlijk proces

Een natuurlijk proces is een proces dat meestal op macroscopische schaal verloopt,  zonder menselijke beïnvloeding tussen de levende en niet-levende natuur. 

Ecologisch proces

Een ecologisch proces is een proces met betrekking op de dynamiek van de organismen, populaties en levensgemeenschappen en de relatie van deze met elkaar maar ook met de abiotische factoren.

Een tuin is geen project van start naar einde,
maar een proces van start naar uitvoering, van uitvoering  naar evaluatie en weer naar start.

De organisatie
van uw tuin wordt bepaald door de organismen
in uw tuin

 De 4-p's

Planning
Principes 
Proces
Pijlers

Net zoals de mens kan ademen zonder kennis van de longen, kunnen ook wij leven in een tuin creëren zonder alles te hoeven weten

Pijlers

De Pijlers van een ecologische tuin hangen nauw samen met principe van de 3 P's die gehanteerd worden bij het duurzaam ontwikkelen namelijk : People Planet Profit (soms ook Prosperity). Hiermee wordt aangegeven dat ideaal gezien deze 3 factoren harmonieus zouden moeten kunnen samenleven.
Bij het tuinieren zijn volgende pijlers dan weer diegene die we steeds in gedachten moeten houden: Natuur, Mens, Milieu en Landschap.

Natuur

De natuur is een inspiratiebron voor de inrichting van onze tuin. Alle natuurlijke processen krijgen zoveel mogelijk de vrijheid om te evolueren naar een natuurlijk evenwicht.

Mens

Een tuin is er natuurlijk ook voor ons, en zal ook steeds flexibel zijn naar onze evolutie en smaak. Bij een jong gezin zal er eerst plaats zijn voor een zandbak, terwijl diezelfde plaats later misschien een kruidenbak wordt.

Milieu

We willen op een gezonde manier in onze tuin genieten en zullen daarbij ook steeds het algemene milieu en het klimaat trachten te bevorderen. Het gebruik van pesticiden, kunstmeststoffen of verkeerd watergebruik zijn zaken die niet kunnen in onze tuin.

Landschap en omgeving

Onze tuin zal een reflectie vormen van de omliggende omgeving en zodoende moeten we rekening houden met de grenzen die dit landschap stelt aan de inrichting. Ligt jouw tuin in een golvend landschap met zware klei bodem, dan zal deze er helemaal anders uitzien dan een tuin in de Kempen met een zanderige bodem.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Richardbib
een maand geleden

We bring you latest Gambling News, Casino Bonuses and offers from Top Operators, Online Casino Slots Tips, Sports Betting Tips, odds etc.

https://www.jackpotbetonline.com/

IrinaAnode
een maand geleden

https://clck.ru/36EviP

PerryNug
2 maanden geleden

Verdien gemakkelijk geld door nieuwe video ' s te bekijken op youtube.com https://aviso.bz/?r=filosof20063

HerbertArrag
2 maanden geleden

Hey absolutely everyone! ?? I've just lately stumbled upon the enchanting planet of Kawaii trend, and I can't assist but be fascinated by its exclusive charm! ?? For individuals who may well be questioning, "What is Kawaii style?" – let us embark on this colorful journey together!

Kawaii, a Japanese term indicating "cute" or "lovely," has evolved into a cultural phenomenon that extends outside of its linguistic origins. Kawaii fashion is not just a style it truly is a celebration of all issues sweet, playful, and charming. ??

From oversized bows to pastel colours, Kawaii trend is a whimsical blend of innocence and creative imagination. The essential elements consist of:

Pastel Palette: Think pinks, blues, lavenders, and mint greens – pastel hues dominate the Kawaii style palette, creating a dreamy and delicate aesthetic.

Playful Prints: Sweet people, animals, and whimsical motifs adorn Kawaii trend items. Iconic characters like Hello Kitty and My Melody are frequently showcased, adding a contact of nostalgia.

Lovable Components: Kawaii outfits are frequently complemented by charming equipment this sort of as bows, ribbons, and adorable animal-themed jewelry. Components enjoy a crucial role in obtaining the overall look.

Layering and Combine-Matching: Kawaii fans often embrace layering, mixing patterns, and combining unexpected pieces to develop a unique and individualized design.

Sweet Hairstyles: The entertaining isn't going to quit at clothes! Kawaii vogue often extends to hairstyles, with buns, braids, and playful equipment enhancing the general search.

1 of the very best items about Kawaii trend is its inclusivity – anyone can embrace and adapt the type to fit their choices! Regardless of whether you might be into relaxed streetwear or aiming for a head-to-toe Kawaii transformation, you will find room for absolutely everyone in this whimsical globe. ??

I would adore to hear your thoughts on Kawaii trend! Have you experimented with incorporating Kawaii aspects into your wardrobe, or do you have favourite Kawaii brands and influencers? Let us share the cuteness! ???
https://dancergrease25.bloggersdelight.dk/2024/01/13/no-extra-errors-with-keyword/
https://ctxt.io/2/AAAwZTAOEQ
https://blogfreely.net/proserayon80/loopy-fashion-clothing-prints-lessons-from-the-pros
https://blogfreely.net/mondayneedle00/find-out-how-to-win-mates-and-affect-people-with-large-rainfall-shower-head
http://budtrader.com/arcade/members/chainshrine08/activity/4812545/

MatthewMow
2 maanden geleden

Latest news on politics, business, lifestyle, sports and more from Turkey and the world at turkeynewstoday.com

https://www.turkeynewstoday.com/

Adolphavems
2 maanden geleden

We cover Capital & Celeb News within the sections Markets, Business, Showbiz, Gaming, and Sports.
https://www.cnnworldtoday.com/

Blakenig
2 maanden geleden

https://kinoland.biz/

JosephVax
2 maanden geleden

We bring you latest Gambling News, Casino Bonuses and offers from Top Operators, Online Casino Slots Tips, Sports Betting Tips, odds etc.

https://www.jackpotbetonline.com/

EleanorEffom
2 maanden geleden

Helpful facts. Kudos.
bc game https://bcgame.milesnice.com/

EleanorEffom
2 maanden geleden

Great postings. Regards.
bc game hack free https://bcgame.milesnice.com/