Neushoornkever

De Neushoornkever is als kever een zeldzame en indrukwekkende bezienswaardigheid. Het mannetje is met zijn indrukwekkende lichaamsbouw, naast het Vliegend Hert, een echte kleine krachtpatser die onze aandacht opeist.
In het tuinen met een goed werkende warme composthoop, of veel rottend hout, zullen we vaak de grote larven zien. Deze zijn vanwege hun futurisch uiterlijk misschien nog imposanter dan de volwassen kevers. 

Kenmerken

  • gebogen hoorn bij man
  • larve tot 12 cm. lang
  • adult 2,5 tot 4 cm.
  • korte levensduur als adult
  • larven leven in rottend hout

 

 

 

Kenmerken

Hoorn

De hoorn is in de meeste gevallen slechts alleen bij de mannetjes zichtbaar, toch kunnen soms de vrouwtjes ook een kleine verdikking aan hun kop vertonen.

 

Geschiedenis

Oorspronkelijk komen neushoornkevers uit het Middelands Zeegebied, maar later kwamen ze ook bij ons voor, voornamelijk dan in streken met veel rottend hout. Sporadisch zijn ze ook te vinden in houtafval zoals bijvoorbeeld bij zagerijen of in grotere composthopen bij tuinbouwbedrijven.

Leefwijze

De leefwijze van de neushoornkever verandert naarmate het ontwikkelingstadium vordert.

De larven leven in oud rottend hout, waarbij het verteren van het hout voor een stijging van temperatuur zorgt, die noodzakelijk is voor de ontwikkeling. De larven of engerlingen kunnen tot 12 cm. groot worden, waardoor ze tot de grootste keverlarven van Europa behoren. Hoe hoger de verottingstemperatuur, hoe sneller de verpopping zal in gang treden. De larve bouwt een cocon van uitwerpselen, waaruit een volwassen kever zal komen wanneer de cocon openscheurt.

Het leven van de adulten is van zeer korte duur, en tijdens deze slechts enkele weken, staat alles in het teken van de voortplanting. Behalve een beetje drinken van boomsappen of rottend fruit gaan neushoornkevers geen tijd verspillen aan eten. Een allesoverheersende speurtocht naar een partner, en de bijkomende rivaliteit slorpt alle energie en tijd op. Tijdens warme zomernachten van juni tot augustus gaan mannetjes op zoek naar vrouwtjes. Hierbij onstaan vaak gevechten tussen concurrenten, waarbij de hoorn een belangrijk wapen is. Wanneer één mannetje in het duel op zijn rug geraakt, is de strijd gewonnen, waarna de andere mogelijk aan het liefdesspel kan beginnen. Na de paring legt het vrouwtje haar bevruchte eitjes in de nabijheid van rottend plantaardig materiaal.

Voeding

De voeding bij neushoornkevers beperkt zich tot het larvestadium, waarbij de engerlingen zich zullen tegoed doen aan houtig materiaal

Bedreiging

Door het stelselmatig wegenemen van dood hout in bossen of tuinen, zijn deze kevers genoodzaakt hun toevlucht te zoeken tussen houtsnippers of composthopen. Hier worden ze echter vaker als storend gewaardeerd en bestaat de kans dat ze niet hun volledig cyclus tot ontwikkeling kunnen brengen.