Courgette

Oogst

Laat de langwerpige courgettes niet langer worden dan 15 cm, anders wordt de schil te hard om zonder te schillen te gebruiken. Van de ronde soorten wordt soms aangeraden om ze niet groter te laten worden dan een golfbal, maar aangezien dit wel heel klein is is, kan je ze soms beter laten groeien en dan wel schillen. 

Wanneer je de bloemen wilt oogsten om op te eten, dan kan dit steeds, zolang uw oogst van vruchten niet in het gedrang komt. Vrouwelijke bloemen die niet bevrucht zijn, worden vanzelf afgestoten door de plant.

Gebruik

Keuken

Aanleg

Eén courgetteplant kan in één seizoen buiten wel tot 20 vruchten dragen. Berekent naar het jaarlijks verbruik van deze groente zou dus één plant per volwassen persoon moeten volstaan om te voorzien naar het direct gebruik en het conserveren van courgette's.

Soorten

'Defender'

Defender is een veel gebruikte soort binnen de biologische teelt vanwege zijn weerbaarheid naar vele ziekten, waaronder meeldauw. De vruchten zelf, zijn dan wel weer de gewone klassieke groene varianten.