Tyr

De Noorse god Tyr is in eerste instantie een zonnegod, maar later zal hij vooral bekend staan als de oorlogsgod bij de vikingen.  Tyr is ook de aangeroepen god bij het thing, de volksvergaderingen van vroeger.