Occult

Planten

Heesters

Vlier

In de Belgische Ardennen is er een zeker ontzag en bescherming voor de vlier. De uitspraak is dat wie een vlier uitgraaft, zo een zwaar labeur heeft dat zijn lichaam de strijd kan opgeven. Lukt het toch dan krijgt hij de duivel achter zich, aangezien deze zijn schuilplaats kwijt is.

Anderzijds, zoals het vaak gaat met planten en religie, wordt vlier ook vaak aangeplant net omwille van zijn anti-diabolische werking. Vlier zou bijvoorbeeld helpen tegen ziekte, bliksem en alle soorten van kwaad die het vee en het boerenleven bedreigden. Het is vaak in het boerenleven, waar mensen nog betekenis geven aan tradities en bijgeloof, dat ze vlier rondom het erf, de stallen en de waterput aanplanten.