Kelten

De geschiedenis van de Germaanse volkeren is steeds afhankelijk geweest van geschriften die werden opgetekend door de Romeinse overheersers. Maar de grote fout in de geschiedenis van de kelten ligt hem erin dat de periode waarover men het heeft zeer omvangrijk is. We spreken over kelten gedurende een millennium voor onze tijdsrekening tot enkele eeuwen erna. Het is fout om er vanuit te gaan dat gedurende deze periode alle rituelen en leefgewoonten steeds dezelfde gebleven zijn. We weten enkel iets over de laatste eeuwen van de kelten, en daarvan weten we bijvoorbeeld dat deze ontzag hadden voor de verschillende menhirs en dolmen die verspreid in het landschap stonden. In de romeinse geschriften staat dan dat de kelten deze geplaatst hadden om hun feesten en offerandes te kunnen doen, met de gekende ronde dansen en de klassieke maretak. Echter moeten we toegeven dat de laatste kelten waarschijnlijk ook niet goed meer wisten waarvoor deze vreemde bouwsels dienden, aangezien de tijdsperiode tussen de laatste kelten en de ouderdom van de meeste menhirs even lang is als de tijd tussen onze periode en de bouw van de pyramiden. En wij, zelfs met de wetenschap en archeologie van nu, hebben over vele dingen alleen maar het gissen naar.       

Kenmerken

Tuinontwerp

Planten

Heesters

Vlier

De Keltische tijdszone loopt deels amen met de Noorse volkeren en de bijbehorende mythen. Hierdoor wordt vlier die bij Noren in relatie stond met Thor ook gerelateerd aan de keltische god Donar.

Kruiden

Bij de Kelten kennen we 9 heilige helende kruiden waarrond vele rituelen en genezende werkingen opgebouwd werden. Vele van deze 9 kruiden, maar ook enkele anderen hadden voornamelijk hallucinogene werkingen. Zo werd niet alleen de verbeelding vergroot, maar maakte het de persoon ontvankelijker om dingen te zeggen, te laten doen of te laten denken.

Venkel

Venkel werd zeer vaak gebruikt als verdedigings-en verdrijvingsmiddel voor heksen. Tijdens midzomer (23 juni) werd en wordt venkel nog steeds opgehangen aan de daken of bomen, zodoende hij het geluk kan afdwingen. Bij vermoeden van een behekst, vervloekt huis worden er venkelzaden in de sleutelgaten gestoken om deze kwaadheid te verdrijven.

Tijm

Tijm wordt in verband gebracht met magie (vooral zwarte magie) en een pijnlijke dood. Tevens is het een bestanddeel van een zalf waardoor mensen feeën konden zien. 

Absintalsem 

Absintalsem wordt nog steeds gebruik voor zijn hallucinogene werking, alleen nu niet langer door heksen bij gewone mensen om ze dingen dubbel te laten zien.

Klein Fruit

  • sage : ' Munachar en Manachar

Wilde planten

Doornappel Plantlore

  • sage : 'Het doornappelveld'

Dopheide Plantlore

  • sage : 'Het doornappelveld'

Doornappel : In de sage van het doornappelveld komt Tom Fitzpatrick een leprechaun tegen, die met hem een streek uithaalt in een doornappelveld.

Dopheide : In de sage van het doornappelveld komt Tom Fitzpatrick een leprechaun tegen, die zeer lekker bier brouwde van dopheide. Hij beweerde dit geleerd te hebben van de noormannen toen die samenleefden met de kelten.

Bewaren

De meeste kruiden werden gewoon in de hand, een amulet of in de kledij bij zich gedragen. Ook werden ze bijvoorbeeld boven het bed of aan de deur ophangen, met de bedoeling om een goede nachtrust te krijgen en heksen en demonen buiten te houden.

Rituelen

Zaaien

Zaaien en planten vindt steeds plaats tijdens het eerste of tweede kwartier van de maanstand.

Oogst

De overgebleven historische geschriften geven aan dat men kruiden steeds ging oogsten bij valavond, omdat dit de periode is dat de dag en nacht uiteengaan.
De typische gekende oogstrituelen van de druïden die met gouden sikkel en witte gewaden de kruiden of de maretak gingen oogsten werden steeds tijdens of net na een volle maanstand gedaan. Er zijn niet echt voorbeelden van een gouden sikkel maar er zijn geschriften gekend waarin staat vermeld dat oogsten iet met ijzeren gereedschap mag gebeuren. Dit is een ritueel dat bijvoorbeeld bij de mediterraanse culturen ook voorkomt, aangezien basilicum makkelijk oxidatie vlekken vertoont wanneer het wordt gesneden.
Voor de gewone bevolking lag het iets makkelijker om te oogsten, maar toch hielden ook zij zich vast aan enkele methoden. Zo plukten zij steeds het kruid met de linkerhand wegkijkend van de windrichting. Wanneer een blad of steel op de grond viel mocht dit niet opgeraapt worden, zodat de eigenschappen naar de bodem konden terugvloeien. Een plant werd ook toen al als een communicatief levend wezen beschouwd, waardoor tijdens het plukken, de mensen vaak aan het praten waren tegen alles wat ze gingen oogsten.  

Dieren

  • sage 'koning  O'Toole en zijn gans'

Kalender

Midzomer

Halloween

Op 31 oktober vierden de Kelten al sinds ongeveer 3 000 jaar geleden hun nieuwjaarsfeest of Samhain. Op deze dag geloofden de Kelten dat de doden zouden herrijzen uit hun graf. Het was dus de bedoeling om deze geesten terug weg te jagen aan de hand van maskers, dans en vooral veel vuur. Door de immigratie van Ieren naar Amerika is de traditie deels overgenomen, maar ook voor een deel is ze vervormt naar Amerikaanse normen. Zo zijn de pompoenen die op dit ogenblik in Amerika veelvuldig beschikbaar zijn een belangrijk element geworden in de Amerikaanse Halloween.