Klimaat

Insectenplagen

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor de landbouw, wat zich zal laten voelen op verschillende fronten zoals watervervuiling, droogte en insectenplagen. Hoe warmer het wordt hoe meer inspanningen landbouwers zullen moeten doen om hun oogsten te beschermen tegen insecten. Amerikaanse onderzoekers aan de universiteit van Vermont zijn tot deze conclusie gekomen na een analyse te maken over welke schadelijk impact insecten hebben op verschillende gewassen ( rijst, maïs, tarwe) en dat onder wisselende klimatologische omstandigheden. Deze teelten zijn samen opgeteld goed voor ruim 40% van de wereldwijd geconsumeerde calorieën. Bij ons lijkt het vaak andersom, maar bij een hogere temperatuur verhoogt ook de stofwisseling van insecten, waardoor ze meer moeten eten. Behalve dit, is het ook zo dat in en warmer klimaat insectenpopulaties sterker toenemen naarmate de temperatuur stijgt. Wanneer we weten dat de vraatschade bij deze teelten al een aandeel van 5 tot 20% uitmaakt en dat deze schade met 1/10 tot 1/4 kan toenemen met iedere graad Celsius extra erbij, dan ziet het er niet rooskleurig uit.
De grootste nadelige effecten worden ook voorspeld in de eerder gematigde klimaten zoals Midden-Europa, omdat in klimaatzones de temperatuur zo hard zo stijgen dat de populatie insecten eerder zo vertragen. 
Enige voorbehoud moet welke in acht genomen, omdat de zogenoemde nuttige insecten ook zouden toenemen en er hierdoor een verminderd negatief effect zal zijn.

University of Vermont, VS , 2018 

Temperatuurstijging

De winter tot nu toe staat op de zesde plaats van warmste sinds 1902. Ondanks de wat koudere periode in het midden van januari. De temperaturen van de afgelopen weken zouden 50 jaar geleden normaal zijn voor begin april. Het effect op de natuur wordt inmiddels steeds zichtbaarder. Op Natuurkalender.nl worden momenteel eerste bloeiwaarnemingen van bijvoorbeeld gewoon speenkruid, gele kornoelje, zwarte els en zelfs sleedoorn doorgegeven. De vroege start past in een inmiddels lange trend van vervroeging.