Biologisch

Biologisch tegenover gangbaar

Al te vaak komen er wetenschappelijke berichten met de stelling dat er geen opmerkelijk verschil is tussen bio-gewassen en gewassen van de gangbare teelten. Hierbij worden ze steeds geciteerd en kortzichtig gemanipuleerd weergegeven door de tegenstanders van de bio-landbouw en spijtig genoeg de consument zelf, die voornamelijk aan zijn portefeuille denkt.  Voorstanders wezen er wel steeds op dat je inderdaad uw oogst, spuitperiode's en de gebruikte producten steeds zo kan regelen dat er weinig of geen residu's aanwezig zijn. Wat echter wel kan bewezen worden is het feit dat er bij bio-landbouw geen vervuiling is van de bodem enzoverder en dat als er één winnaar is wanneer het gaat over al of niet bio-landbouw dan dat dit voornamelijk het milieu zelf is. En dat is voor velen al voldoende te weten, ongeacht of bio-groenten nu gezonder zijn of niet. (De Standaard 5/09/2012) 

  • 30% minder residu's
  • 30% minder kans op resistentie van bacteriën op antibiotica

Bio
is geen voeding
maar
een levensstijl

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken komen vergelijkbare conclusies dat biologische voeding niet langer gezonder zou zijn dan de gangbare klassieke. Echter bevatten bioproducten nog steeds 30% minder residuen van chemische pesticiden. Deze rest is dan wel steeds benden de actuele drempel waaraan geen gezondheidsrisico's aan verbonden zijn.Daarnaast is het risico op bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica ruim 30 % lager dan bij gewone voeding.
Het verschil naar gezondheid toe is steeds kleiner tot verwaarloosbaar door de steeds strengere normen voor de traditionele voeding, terwijl bio voeding deze al veel langer en consequenter hanteert.  (De Morgen 5/9/2012)