Exoten

Algemeen

In kleine populaties valt de impact van exoten best mee, maar vanaf dat we de impact opmerken is het vaak nog onmogelijk om de populatie te beperken.

Bananenspinnen

Af en toe komt het voor dat insecten of andere ongewervelden zoals spinnen meereizen met bijvoorbeeld zoals de genaamde 'bananen- of druivenspinnen. Dit zijn meestal geen invasieve soorten maar worden wel vanwege de verstrengde aandacht steeds meer waargenomen. 

Soorten

Noord-Amerikaanse stierkikker

In de beginjaren 2000 werden er in verschillende Vlaamse tuincentra nog steeds zogenoemde reuzenkikkervisjes en reuzenkikkers verkocht aan vijverliefhebbers. Echter al snel ontsnapten er vele en verdrongen deze slokoppen de inlandse amfibieën. Er bestaat reeds een verbod op invoer van buiten Europa, dat echter handig omzeilt wordt door de zogezegde Italiaanse stierkikker. Dat deze echter gewoon een Amerikaanse stierkikker is, die zich thuisvoelt in Italië is dan weer minder belangrijk voor  

Exoten
destabiliseren 
een ecosysteem

Halsbandparkiet