Platte Schijfhoren

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur
vorm in één vlak opgerold, uiterst plat, schijfvormig
leefgebied zoetwater/veengebied

Biotoop

In onze streken is de platte schijfhoren terug te vinden in relatief grote populaties op verscheidene plaatsen in veenweidegebied. Hier zijn er slootjes en poelen te vinden met een rijke voedzame onderwatervegetatie.

Bedreiging

Deze waterslak is een typische indicatorsoort voor gezonde slootjes, maar net de achteruitgang van de soort is kenmerkend voor het leefgebied.

Stikstof

Platte schijfhoren houden net zoals vele andere zoetwaterslakken van voedselrijk water.  Een toevoeging van stikstof, voornamelijk door het uitrijden van drijfmest, die dan op zijn  beurt in het grond-en oppervlaktewater terecht komt zou dus eigenlijk positief moeten zijn. De stikstofverbindingen zorgen voor een toename in plantaardige micro-organismen, die dan weer op hun beurt het voedsel vormen voor de dierlijke micro-organismen. Dit uitgebreid voedselaanbod is ideaal voor de platte schijfhoren en ook hun leefgebied, met name de planten die als schuilplaats dienen, heeft baat bij voedzaam water.

Wanneer de concentratie aan stikstof een drempel overstijgt zien we wel een toename in groei van kroos. Hierdoor raakt het wateroppervlak bedekt en ontnemen het de onderwaterplanten alle licht. Door het afsterven van deze planten komt er nog meer stikstof vrij, waardoor er nog meer groei van het kroos ontstaat. Zo komt het dus dat in een normaal biologisch evenwicht we een omslagpunt krijgen van waaruit we geen herstel meer krijgen. Vanaf het moment dat de onderwaterplanten afsterven, wordt er geen zuurstof meer geproduceerd en zal al het onderwaterleven verdwijnen. Het wegvallen van de platte schijfhoren is een zeer slecht voorteken over het aquatisch leven in ons landschap.

Bescherming

De platte schijfhoren zijn zeldzaam over geheel Europa en zijn beschermd door de Europese Habitatrichtlijn.