Kalender

In een door het Christendom gedomineerd Europa is het makkelijk te denken dat we alle onze kennis en geloof aan deze religie te danken hebben. Echter zien we dat ondanks dat er een geschiedkundige waarheid aan het Christendom kleeft, het toch vooral een godsdienst is die voor vele rituelen schatplichtig is aan de oudere geloven en culturen. De redenen voor deze wat men met een hedendaags woord "cultural-appropiation" of culturele toe-eigening zou noemen zijn divers, maar in hoofdzaak wou men vooral door adaptatie en demonisering de oude geloven doen uitsterven. Wanneer het gaat over de tijdsindeling, de opmaak van een jaar-weekkalender, zien we dat het vele zaken gewoon overgenomen worden en slechts bewerkt zijn.  

Weekdagen

Zondag

Zoals de benaming al aangeeft is Zondag vernoemd naar de zon, of beter gezegd de godin Sol. Zij werd zo genoemd omdat ze de zon iedere dag door de hemel verplaatst. In vroegere tijden hadden mensen niet veel kennis van natuur maar wel het