Biomassa

Een tuin en zeker het aandeel dieren moet men altijd aanzien als één levend geheel, bijna zoals de Gaïa-theorie dit doet bij de Aarde. De gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid van uw tuin kan men aflezen aan de optelsom van de verschillende biomassa's. Hiermee wordt bedoelt dat men nooit mag uitgaan van één bepaalde soort dieren, maar dat men het gehele dierencomplex moet bekijken om een totaalbeeld te verkrijgen. Het is belangrijk dat men ieder onderdeel van een voedselkringloop of een voedselweb gaat beschermen en beheren zodat de cyclus steeds in zijn totaliteit bewaard blijft. Een koolmeespaar en jongen gaan ongeveer 20.000 rupsen per jaar eten, dus we kunnen stellen dat wanneer we ervoor zorgen dat onze tuin dit aantal rupsen voortbrengt we voeding geven aan een gezin koolmezen. Dit geeft weer dat we bij het aantrekken van dieren in onze tuin moeten beginnen tellen van de biomassa om zo een volledige voedselketen te kunnen bekomen.

Actuele biomassa

Een andere visie op biomassa houdt geen rekening met ketens of kringloop maar wel met de actuele getelde biomassa. Twee houtduiven( samen +/- 1 kilogram) op de wintervoedertafel zijn hierbij dus even belangrijk als een 60-tal koolmezen( 17 gram). Deze visie en telmethode is onvolledig en niet rellevant omdat er geen rekening gehouden wordt met de voedselketens, maar deze kan wel een richtlijn zijn op bepaalde tijdstippen wanneer deze ketens minder variabel zijn. Tijdens een koude winterperiode wanneer alle vogels behalve roofvogels zaadeters zijn, mag men wel stellen dat de aanwezigheid van grotere vogels zoals kraaien of kauwen even belangrijk is dan een groter aantal kleine vogels. Niet het aantal individuele vogels maar de geschatte biomassa geeft op dit tijdstip een juist beeld van de aantrekkingskracht van uw tuin naar vogels of algemener, naar dieren toe.  

De plaats van een dier in  het voedselweb of kringloop is bepalender dan het gewicht, omdat de aanwezigheid van bijvoorbeeld een predator veel meer zegt over uw tuin dan alleen de grootte van een dier wanneer dit geen predator zou zijn. Een egel of de aanwezigheid van een vleermuis zal veel meer verklaren over het dierenleven in uw tuin of buurt dan een tiental bosduiven die graantjes van bij de kippen komen stelen. De indicatieve waarde van een dier op uw tuin kan men afleiden uit de plaats in de voedselpyramide wanneer deze samen bekeken wordt met de oppervlakte van het leefgebied van dit dier. 

Energie

De laatste jaren wordt het begrip biomassa vooral gebruikt in het verhaal van klimaatsopwarming en daarbij het gebruik van hernieuwbare energie en zijn grondstoffen. Het spreekt voor zich dat deze verklaring voor het woord niet past in onze context wanneer het gaat over het aantrekken en behouden van dierlijk leven in onze tuin