Kers

Snoeiwijze

In tegenstelling tot vele andere fruitsoorten gaan we leden van deze familie snoeien in de zomer en wel specifieker 1 à 2 weken na de oogst. Dit is nodig vanwege de gevoeligheid voor gomziekte en loodglans. Deze ziekte's verspreiden zich in de winter via de snoeiwondes die vanwege een trage genezing te lang een ingang voor infecties blijven. Bedenk wel steeds dat snoei bij Prunus niet noodzakelijk is, en vaak meer nadelen dan voordelen voortbrengt.

  • Snoei steeds op een takkraag om snelle genezing te bevorderen
  • Haal naar binnengroeiende takken weg om zonlicht te laten doordringen
  • Tijdens een sterke groei knippen zorgt voor waterloten, die enkele energie afnemen

Hoe minder u knipt, hoe meer vrucht en hoe kleiner uw boom dan zal blijven